คลังบทความ

"คำขวัญวันเด็ก" และ "คำขวัญวันครู" ประจำปี 2565

กำลังใจ

ธรรมะคลายทุกข์และพุทธวิธีสร้างสุข (พระราชธรรมวาที, ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

ความสุขที่มีก็ยังแฝงความทุกข์ไว้ภายในเช่นกัน

ข้อคิดวันนี้คือ "อย่าเสียศูนย์"

คุณสมบัติของบท "สรรเสริญพระพุทธคุณ" ว่าอย่างไร ?

ธรรมะจากบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่าอย่างไร?

คำคมจากหนังสือ "คำพ่อคำแม่"

คนโง่ทำบุญ

สุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ต้องดี

เบญจศีล เบญจธรรม

คำคมคำธรรม โดยพระธรรมกิตติวงศ์

"ทางเกิดของปัญญา" ขุมทรัพย์ที่โจรหรือใครๆ ก็ขโมยเราไปไม่ได้

ประวัติ "พระพุทธสิหิงค์"

นิราศเดือน : พิธีทอดกฐิน

งานเทศกาลประจำปีทั่วไทย

ธุดงควัตร 13 ข้อ (ภาษาบาลีพร้อมคำแปล)

บทมงคลจักรวาลน้อย

บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกในพระพุทธศาสนา (พระปฐมเทศนา)

บทอนัตตลักขณสูตร