คลังบทความ

บทสวดมนต์กับวิธีใช้อย่างไร?

หมวดหลวงพ่อ-พระเกจิ-วัดและจังหวัด

อีสาน คือส่วนหนึ่งของประเทศไทย ?

วันลอยกระทง สำคัญอย่างไร?

กฐิน คืออะไร? เรามาหาความรู้ไปด้วยกันนะครับ

กรรมของกู เรื่องของกู

ฝันร้ายฝันไม่ดี ต้องสวดมนต์บทไหนดี?

"วันจมกับวันฟู" คือวันอะไร? มีความหมายและสำคัญอย่างไร?

บทบูชาพระรัตนตรัย (อักษรโรมัน)

บทนมัสการพระพุทธเจ้า หรือตั้งนโม ๓ จบ (อักษรโรมัน)

บทโยโสภควา (อักษรโรมัน)

6 สถานที่ปฏิบัติธรรมะที่แนะนำสำหรับผู้สนใจ

บทสวดมนต์ปีใหม่ ต้องสวดบทไหนดี?

แนะนำวัดสำคัญๆ สถานที่ท่องเที่ยวกราบพระ นมัสการปูชนียบุคคล ปูชนียสถานสำคัญแห่งแดนอีสานใต้ 9 วัดสำคัญแห่งจังหวัดศรีสะเกษที่ควรรู้จัก

อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

บทบูชาพระรัตนตรัย

บทกราบพระรัตนตรัย

บทขอขมาพระรัตนตรัย

คาถาป้องกันตัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุสงฆ์เข้ารับการอบรมฝึกซ้อมและสอบพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖