หมวดสินค้า

พิมพ์แจก-ธรรมทาน

สังฆภัณฑ์ สังฆทาน

นักธรรม-ธรรมศึกษา

ภาษาบาลี

สังฆภัณฑ์ ผ้าไตร จีวร สบง บาตร อังสะ และอื่นๆ

ชุดไตรครอง-ป่านโทเร-สีเหลือง-ขนาด 1.9 ม. - ราคา 1100 บ.

1100 THB.

ชุดไตรครอง-ป่านโทเร-สีเหลือง-ขนาด 2x3 ม. - ราคา 1250 บ.

1250 THB.

ที่กรวดน้ำ-สีขาวใส - ราคา 90 บ.

90 THB.

ผ้าไตรครอง มัสลิน สีเหลือง ขนาด 2x3 ม. - ราคา 2200 บ.

2200 THB.

ผ้าไตรครอง มัสลิน สีเหลือง ขนาด 1.9 ม. - ราคา 2000 บ.

2000 THB.

ผ้าไตรครอง มัสลิน สีราช ขนาด 1.9 ม. - ราคา 2000 บ.

2000 THB.

ผ้าไตรครอง มัสลิน สีราช ขนาด 2x3 ม. - ราคา 2200 บ.

2200 THB.

ผ้าไตรครอง มัสลิน สีแก่นบวร ขนาด 2x3 ม. - ราคา 2400 บ.

2400 THB.

ผ้าไตรครอง มัสลิน สีแก่นบวร ขนาด 1.9 ม. - ราคา 2200 บ.

2200 THB.

ผ้าอาบน้ำฝน ป่านโทเร สีราช ขนาด 2 ม. - ราคา 120 บ.

120 THB.

ผ้าอาบน้ำฝน ป่านโทเร สีเหลือง ขนาด 2 ม. - ราคา 120 บ.

120 THB.

บาตรเล็ก ขนาด 7 นิ้ว สีราช - ราคา 550 บ.

550 THB.

ชุดไตรครอง-ป่านโทเร-สีแก่นบวร-ขนาด 2x3 ม. - ราคา 1300 บ.

1300 THB.

ชุดไตรครอง-ป่านโทเร-สีราช-ขนาด 1.9 ม. - ราคา 1100 บ.

1100 THB.

ชุดไตรครอง-ป่านโทเร-แก่นขนุน -ขนาด 1.9 ม. - ราคา 1200 บ.

1200 THB.

ชุดไตรครอง-ป่านโทเร-แก่นขนุน -ขนาด 2x3 ม. - ราคา 1300 บ.

1300 THB.

ที่กรวดน้ำ-สีทอง - ราคา 90 บ.

90 THB.

ที่กรวดน้ำ-สีเงิน - ราคา 90 บ.

90 THB.

ร่มยาว - ราคา 160 บ.

160 THB.

ผ้าขนหนู-ผืนใหญ่ - ราคา 140 บ.

140 THB.

ผ้าเช็ดหน้า-ผืนเล็ก - ราคา 22 บ.

22 THB.

บาตรเล็ก ขนาด 7 นิ้ว เหลือง - ราคา 550 บ.

550 THB.

บาตรแสตนเลส-8 นิ้ว-ขาหวาย - ราคา 1700 บ.

1700 THB.

อาสนะหลุยส์บาง - ราคา 120 บ.

120 THB.

อาสนะหลุยส์หนา - ราคา 300 บ.

300 THB.