เนื้อหาบทความ

หมวดหลวงพ่อ-พระเกจิ-วัดและจังหวัด

✎ หมวดหลวงพ่อ-พระเกจิ-วัดและจังหวัด
▶ By วันนา 8 พ.ค.2567

1   หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี

2   หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา

3   หลวงพ่อกกล่อม วัดโพธาวาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4   หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม

5   หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง

6   หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

7   หลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

8   หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

9   พระอุปัชฌากรัก วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี

10  หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน หรือ วัดบรมสถล กรุงเทพฯ

11  หลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12  พระครูนิสิตคุณากร (กัน) เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

13  หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี

14  หลวงปู่แก้ว (พระเทพสาครมุนี) วัดช่องลม (วัดสุทธิวาตวราราม) จ.สมุทรสาคร

15  หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน (วัดบพิตรพิมุข) กรุงเทพฯ

16  หลวงปู่ไข่ วัดบางเลน จ.สุพรรณบุรี

17  หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

18  หลวงปู่เขียว วัดหรงบล อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

19  หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

20  หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกองเพล อ.หัวตะพาน จ.หนองบัวลำภู

21  หลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ กทม.

22  หลวงปู่ขำ วัดแก้ว กทม.

23  หลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร จ.ชุมพร

24  พระสมุห์ขิง วัดกลางวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

25  พระอุปัชฌาเข็ม (พระครูไชยคีรีศรีสวัสดิ์) วัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

26  หลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

27  หลวงพ่อคง วัดซำป่างาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

28  หลวงพ่อครน วัดบางแซะ ตำบลตรีเป็ด รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

29  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

30  หลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

31  หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

32  หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

33  หลวงพ่อเงิน วัดท้ายตลาด บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

34  หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

35  หลวงพ่อเงิน วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม.

36  หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา

37  หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

38  พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถ จ.ราชบุรี

39  หลวงปู่จีน วัดท่าลาด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

40  หลวงปู่เจียม วัดกำแพง จ.ชลบุรี

41  สมเด็จพระญาณวรเถร กทม.

42  สมเด็จ ม.ร.ว.เจริญอิศรางกูร  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

43  หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู จ.ลพบุรี

44  หลวงปู่จัน วัดโมลี

45  หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง

46  หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ

47  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

48  หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

49  หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

50  พระญาณไตรโลก(ฉาย) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

51  หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม จ.เพชรบุรี

52  หลวงพ่อแฉ่ง วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) จ.นนทบุรี

53  หลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ

54  หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

55  หลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี

56  หลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ จ.นนทบุรี

57  หลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ กทม.

58  หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมนานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

59  กรมหลวงชินวร สิริวัฒน์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

60  กรมหลวงวชิรญานวงค์ วัดบวรฯ

61  พระสังวรานุวงค์เถร(ชุ่ม) วัดพลับ บางกอกใหญ่ กทม.

62  พระอธิการชู วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กทม.

63  หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

64  หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย .เมือง จ.สิงห์บุรี

65  หลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว จ.ฉะเชิงเทรา

66  หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ จ.ชัยนาท

67  หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง อ.ทับปุด จ.ภูเก็ต

68  หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร กทม.

69  หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

70  หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จ.นครปฐม

71  หลวงพ่อโชติ วัดตะโน กทม.

72  พระธรรมวโรดม วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

73  หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว จ.สิงห์บุรี

74  พระครูเนกขัมมาภิมณฑ์ วัดปากสะ จ.พัทลุง

75  หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

76  หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

77  หลวงพ่อดี วัดเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

78  หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

79  หลวงปู่ดู วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

80  หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

81  หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี

82  หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

83  หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

84  หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา บาเจาะ จ.นราธิวาส

85  หลวงพ่อแดง (พระครูธรรมิสรานุวัตร) วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช

86  หลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

87  หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี

88  หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี

89  พระอาจารย์ตื้อ วัดป่าอรัญญญวิเวก จ.นครพนม

90  หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี บางกอกใหญ่ กทม.

91  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กทม.

92  พระศรีวิสุทธิดิลก(โต) วัดสมุหประดิษฐาราม ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

93  หลวงพ่อเต๊ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

94  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ทัด ราชสกุลเสนีวงศ์ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กทม.

95  หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

96  หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม กทม.

97  หลวงพ่อทัพ วัดทอง บางกอกน้อย กทม.

98  หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี

99  หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน อ.สวี จ.ชุมพร

100 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

101 หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

102 หลวงพ่อทา วัดพะนียงแตก อ.เมือง จ.นครปฐม

103 หลวงพ่อเทศน์ วัดพิชิตติดถาราม จ.สุราษฏร์ธานี

104 หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

105 หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก

106 พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

107 สมเด็จพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กทม.

108 หลวงพ่อนอ วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา

109 อาจารย์นอง วัดทรายขาว จ.ปัตตานี

110 หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง อ.เมือง จ.นครปฐม

111 หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม

112 หลวงพ่อน้อย วัดส้มเสี้ยว จ.นครสวรรค์

113 หลวงปู่นาค วัดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

114 หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม กทม.

115 หลวงพ่อนาค วัดอรุณฯ (แจ้ง) กทม.

116 หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

117 พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง

118 หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง

119 หลวงพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม จ.สุราษฏร์ธานี

120 หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี

121 หลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี

122 หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี จ.สมุทรสาคร

123 หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี

124 พระวินัยธร (บัว) วัดกลางอ่างแก้ว จ.สมุทรสาคร

125 พระอุปัชญาย์บ่าย วัดช่องลม จ.สมุทรสงคราม

126 หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

127 หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี

128 หลวงบุตร วัดใหญ่บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

129 หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี

130 หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

131 หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ

132 หลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

133 หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ จ.กาญจนบุรี

134 หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

135 หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

136 หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง จ.นนทบุรี

137 เจ้าคุณผล วัดหนัง บางขุนเทียน จ.ธนบุรี

138 หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขตต์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

139 หลวงพ่อเผือก (พระครูกรุณาวิหารี) วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

140 พระครูพร วัดดอนเมือง หลักสี่ กทม.

141 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

142 หลวงพ่อพริ้ง วัดแจ้ง เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

143 หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ราษฏร์บูรณะ กทม.

144 หลวงพ่อพวง วัดหนองกระโน จ.นครสวรรค์

145 หลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม จ.สุราษฏร์ธานี

146 หลวงพ่อพัว วัดจันทร์ประดิษฐาราม จ.สุราษฏร์ธานี

147 หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร

148 หลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ จ.ปราจีนบุรี

149 หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ ยานนาวา กทม.

150 หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

151 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

152 หลวงพ่อเผือก วัดโมลี จ.นนทบุรี

153 หลวงพ่อเพชร วัดวชิรปรดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

154 หลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน จ.สุราษฏร์ธานี

155 หลวงพ่อผึ้ง วัดรางบัว บางขุนเทียน กทม.

156 หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง กทม.

157 หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม.

158 พระอาจารย์ ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

159 หลวงพ่อเภา วัดถ้ำตะโก จ.ลพบุรี

160 หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี

161 ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) กทม.

162 หลวงพ่อมาก วัดโตนด จ.พระนครศรีอยุธยา

163 หลวงพ่อมิ่ง วัดกก กทม.

164 หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว เขตภาษีเจริญ กทม.

165 หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

166 หลวงพ่อมุ้ย วัดท้าวอู่ทอง จ.ปราจีนบุรี

167 หลวงปู่เหมือน วัดนาวง (โรงหีบ) จ.ปทุมธานี

168 หลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ จ.สมุทรสงคราม

169 หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรฯ  กทม.

170 หลวงพ่อโม้ วัดสน กทม.

171 หลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี

172 หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

173 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

174 หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

175 หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

176 ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง จ.ลำพูน

177 หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร

178 หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ กทม.

179 หลวงพ่อสาย วัดอินทราราม กทม.

180 หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

181 หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

182 หลวงพ่อเสน วัดบางโพ บางซื่อ กทม.

183 พระครูจันทรสรคุณ วัดเสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา

184 หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

185 หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง อ.เขียงดาว จ.เชียงใหม่

186 หลวงปู่สี วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

187 หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม จ.ราชบุรี

188 หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

189 หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร (พระครูวินัยธรรมอินทร์) จ.ราชบุรี

190 หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

191 หลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

192 หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร ถ.วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง กทม.

193 พระอาจารย์เฮง ไพรวัลย์ ฆราวาสผู้ทรงวิชา วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

194 หลวงพ่อเมี้ยน วัดคลองเตยใน กทม.

195 หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์

196 หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

197 หลวงพ่อโอภาสี วัดหลวงพ่อโอภาสี กรุงเทพมหานคร

198 หลวงพ่อคง วัดสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี


✓ รวบรวมเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2567