คลังบทความ

รำลึกพระคุณหลวงปู่เอี่ยม สิริวัณโณ ต้นตำหรับหนังสือมนต์พิธีอันศักดิ์สิทธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญพวงมาลาเพื่อนำไปวางที่หน้าหีบศพ "พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)" ณ ศาลา ๗ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

ศิษยานุศิษย์ อาลัยหลวงปู่แสง ญาณวโร สู่แดนนิพพาน สิริอายุ 98 ปี 76 พรรษา

อ่านอีบุ๊ก E-Book หนังสือข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ.2565

✔ การฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ วันอังคารที่ 20-21 มิ.ย.2566

คนมีปัญญา พึงรักษาศีล

วันวิสาขบูชา คือวันอะไร?

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อยู่ในพระไตรปิฎกหมวดใด?

เหตุผลว่าทำไม ? ชายไทยทุกคนจึงควรผ่านการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เพราะอะไร?

เด็กผู้ชายจะบรรพชาหรือบวชเป็นสามเณรได้นั้น ต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไป ?

บุคคลผู้จะอุปสมบทเป็นภิกษุนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

มนต์พิธีพิเคราะห์ ตอน5 ศัพท์ภาษาบาลีที่น่าสนใจในบททำวัตรเย็น หน้า 9

มนต์พิธีพิเคราะห์ ตอน1 ทำไมถึงชื่อหนังสือมนต์พิธี

มนต์พิธีพิเคราะห์ ตอน2 การแยกคำศัพท์ภาษาบาลีหน้า 3 ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เป็นต้นไป

มนต์พิธีพิเคราะห์ ตอน3 คำบาลีว่า อัญชะลีกะระณีโย หรือ อัญชะลิกะระณีโย กันแน่ ?

มนต์พิธีพิเคราะห์ ตอน4 ความสงสัยกับคำว่า "หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส."

วันวิสาขบูชา เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา และคำศัพท์ภาษาบาลี

"พุทฺธาภิถุติ" แปลบทสวดมนต์บาลี-ไทย แบบยกศัพท์ ครั้งที่3

"คำบูชาพระรัตนตรัย" แปลบทสวดมนต์บาลี-ไทย แบบยกศัพท์ ครั้งที่1