เนื้อหาบทความ

เด็กผู้ชายจะบรรพชาหรือบวชเป็นสามเณรได้นั้น ต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไป ?

เด็กผู้ควรได้รับบรรพชาเป็นสามเณรในคราวแรกทรงบัญญัติว่า
"ต้องมีอายุ 15 ปี" (มหาวัคค์ภาค 1 หน้า 160)
แต่ต่อมาภายหลัง สกุลอันเป็นโยมอุปฐากของพระอานนท์เกิดอหิวาตกโรคตาย เหลืออยู่แต่เด็กทารก 2 คน ตกเป็นภาระแก่พระอานนท์
ท่านจึงกราบทูลเรียนปฏิบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์จึงทรงอนุญาตผ่อนเป็นอนุบัญญัติลงมาเป็นไม่จำกัดอายุ เพียงรู้จักไล่กาก็ใช้ได้ (มหาวัคค์ภาค 1 หน้า 120)"

(ข้อมูลจากหนังสือ คู่มือคู่สวดพระอุปัชฌาย์, หน้า 10)