หมวดสินค้า

พิมพ์แจก-ธรรมทาน

สังฆภัณฑ์ สังฆทาน

นักธรรม-ธรรมศึกษา

ภาษาบาลี

หนังสือธรรมทาน แจกงานศพ งานฌาปนกิจ ทำบุญ 5 วัน, 7 วัน, 100 วัน บริการพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ

แนะนำหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ สำหรับใช้พิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ สำหรับสวดมนต์ข้ามปี หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจ งานศพ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง งานบุญผ้าป่า กฐิน งานทำบุญ 100 วัน มอบให้กับห้องสมุด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน สำนักสงฆ์ เป็นต้น