มหาอานิสงส์ 108 กัณฑ์ - ราคา 280 บ.

มหาอานิสงส์ 108 กัณฑ์

ISBN: 9786162686016

280 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

🅿 สารบัญ

✔️ วิธีบอกศักราชอย่างใหม่

✔️ ชื่อปี สำหรับใช้ในการบอกศักราช

✔️ ชื่อเดือน สำหรับใช้ในการบอกศักราช

✔️ ชื่อวัน สำหรับใช้ในการบอกศักราช

✔️ ชื่อปักษ์ สำหรับใช้ในการบอกศักราช

✔️ ชื่อฤดู สำหรับใช้ในการบอกศักราช

✔️ สังขยา สำหรับนับวัน เดือน ปี

✔️ ปูรณสังขยาในการใช้บอกศักราช

✔️ ระเบียบการเทศนา

✔️ ระเบียบปฏิบัติของนักเทศน์

✔️ ตัวอย่างเทศน์ ๓ ธรรมาสน์

✔️ ตัวอย่างอารัมภกถา

✔️ ตัวอย่างคำสมมติท้ายอานิสงส์

✔️ ตัวอย่างพรท้ายเทศนา

✔️ สำหรับใช้ในงานมงคลและนักขัตฤกษ์ต่างๆ

✔️ สำหรับใช้ในงานอวมงคล เช่น งานศพ

✔️ พร ๔ ประการ ใช้สำหรับเทศน์องค์เดียว

✔️ พรสัมปทา

✔️ พรยถา ใช้ในเวลาเทศน์คู่หรือเทศน์เดี่ยว

✔️ พรนการ ใช้เวลาเทศน์คู่

✔️ พรวุฒิธรรม ใช้ในเวลาเทศน์คู่

✔️ พรพุทธา ใช้ในเวลาเทศน์องค์เดียว

✔️ พรยาเทวตา ใช้สำหรับเทศน์คู่

✔️ พรฌาปนกิจ ใช้สำหรับเทศน์งานฌาปนกิจศพ

 

🅿 อานิสงส์หมวดถวาย

 

✔️ ถวายข้าวจี่

✔️ ถวายข้าวกระยาสารท

✔️ ถวายผ้าบังสุกุล

✔️ ถวายของหอม

✔️ ถวายอาสนะ

✔️ ถวายผ้าป่า

✔️ ถวายผ้าอาบน้ำฝน

✔️ ถวายผ้าจำนำพรรษา

✔️ ถวายผ้าเพดาน

✔️ ถวายผ้าพนัง

✔️ ถวายเจดีย์ข้าวเปลือก

✔️ ถวายดอกไม้ธูปเทียน

✔️ ถวายหมากเบ็งบูชา

✔️ ถวายข้าวประดับดิน (ใส่บาตร)

✔️ ถวายข้าวสลาก (สลากภัต)

✔️ ถวายสังฆทาน

✔️ ถวายผ้าปูโรงอุโบสถ

✔️ ถวายสัพพทาน

✔️ ถวายข้าวแจก

✔️ ถวายปราสาทผึ้ง

✔️ ถวายต้นกัลปพฤกษ์

✔️ ถวายอัฏฐะ

✔️ ถวายเครื่องเถราภิเษก

✔️ ถวายกฐิน

✔️ ถวายไตรจีวร

✔️ ถวายทานทั่วไป

 

🅿 อานิสงส์หมวดสร้าง

 

✔️ สร้างพระอภิธรรม

✔️ สร้างหนังสือ

✔️ สร้างอุโบสถ

✔️ สสร้างหอระฆัง

✔️ สร้างเวจกุฎี (ถาน)

✔️ สร้างถนนหนทาง

✔️ สร้างสะพาน

✔️ สร้างกุฎี

✔️ สร้างศาลา

✔️ สร้างศาลโรงธรรม

✔️ สร้างเสาหงส์

✔️ สร้างเจดีย์ปูน

✔️ สร้างพระไตรปิฎก

✔️ สร้างเสาธงและผ้าธง

✔️ สร้างธรรมาสน์

✔️ สร้างโรงพยาบาล

✔️ สร้างโรงเรียน

✔️ สร้างพระพุทธรูป

✔️ สร้างโต๊ะหมู่บูชา

 

🅿 อานิสงส์หมวดกถา

 

✔️ บารมีกถา

✔️ มิตรกธรรมกถา

✔️ สามัคคีกถา

✔️ ปัญจพลกถา

✔️ กรรมกถา

✔️ อปริหานิยธรรมกถา

✔️ เวรวูปสมกถา

✔️ วิริยกถา

✔️ อัตตโจทนกถา

✔️ ปัญญากถา

✔️ คิหิสุขกถา

✔️ มุนิธรรมกถา

✔️ อัตตนาถกรณกถา

✔️ ยโสภิวัฒนกถา

✔️ สุโขปายกถา

✔️ อัฏฐมีบูชากถา

✔️ มรรคภาวนากถา

✔️ อริยธรรมกถา

✔️ จิตตทมกถา

✔️ สติสัมปชัญญกถา

✔️ โอวาทปาฏิโมกขกถา

✔️ ปาปาทีนวกถา

✔️ ขันติกถา

✔️ บัณฑิตลักขณกถา

✔️ กายนคโรปมกถา

✔️ อริยธนกถา

✔️ อนัตตลักขณกถา

✔️ บุพพการีกตัญญูกตเวทิตากถา

✔️ มาฆบูชากถา

✔️ วิสาขบูชากถา

✔️ อาสาฬหบูชากถา

✔️ ทานกถาและศีลกถา

 

🅿 อานิสงส์หมวดทำบุญ

 

✔️ ทำบุญแต่งงาน

✔️ ทำบุญวันเกิด

✔️ ทำบุญ ๑๐๐ วัน (สตมวาร)

✔️ ทำบุญ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร)

✔️ ทำบุญ ๗ วัน (สัตตมวาร)

✔️ ทำบุญให้เปรต

✔️ ทำบุญอุทิศให้ผู้วายชนม์

✔️ ทำบุญลาน

✔️ ชักชวนคนไปทำบุญ

✔️ ทำบุญตรุษไทย

✔️ ทำบุญวันสารท

 

 

ไม่มีอีบุ๊คตัวอย่าง

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ