สวดมนต์มหามงคล - ราคา 45 บ.

สวดมนต์มหามงคล

ISBN: 9786162686177

45 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

สารบัญ 
➤ ภาค ๑ ทำวัตร

✔️ บททำวัตรเช้า
๑. บทนำทำวัตรเช้า  
๒. บทปุพพภาคนมการ 
๓. บทพุทธาภิถุติ 
๔. บทธัมมาภิถุติ 
๕. บทสังฆาภิถุติ 
๖. บทรตนัตตยัปปณามคาถา 
๗. บทสังเวคปริกิตตนปาฐะ 
✔️ บททำวัตรเย็น
๑. บทนำทำวัตรเย็น  
๒. บทปุพพภาคนมการ 
๓. บทพุทธานุสสติ 
๔. บทพุทธาภิคีติ 
๕. บทธัมมานุสสติ 
๖. บทธัมมาภิคีติ 
๗. บทสังฆานุสสติ 
๘. บทสังฆาภิคีติ 

➤ ภาค ๒ สวดมนต์เสริมมงคลชีวิต
➫ บทบูชาพระรัตนตรัย  
➫ บทนมัสการพระพุทธเจ้า 
➫ บทไตรสรณคมน์ 
➫ คำสมาทานศีล ๕ 
➫ บทชุมนุมเทวดา 

๒.๑ พระปริตรกำจัดทุกข์
➫ บทมงคลสูตร 
➫ บทรตนปริตร (ย่อ) 
➫ บทกรณียเมตตสูตร 
➫ บทขันธปริตร 
➫ บทโมรปริตร 
➫ บทอภยปริตร 
➫ บทอาฏานาฏิยปริตร 
➫ บทรัตนโอสถ 
➫ บทอุณหิสสวิชัย 
➫ บทโพชฌังคปริตร 
➫ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
➫ พระคาถาชินบัญชร 
➫ บทมหาเมตตาใหญ่ 
➫ บทมหาสมยสูตร 
➫ พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก  
➫ พระคาถาทิพยมนต์ 
➫ บทจุลชัยปกรณ์ 
➫ บทพุทธบารมี 
➫ บทบารมี ๓๐ ทัศ 
➫ บทอัญเชิญเทวดากลับ 
➫ บทปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 
๒.๒ สวดอวยชัยให้พร
➫ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
➫ บทพระพุทธเจ้าชนะมาร (พาหุง)  
➫ บทชยปริตร (มหากา) 
➫ บทมงคลจักรวาลใหญ่ 
➫ บทสัพพมงคลคาถา 
➫ บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑ 
➫ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง 
➫ บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
➫ บทอุทิศบุญครอบจักรวาล

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ