เนื้อหาบทความ

✔ การฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ วันอังคารที่ 20-21 มิ.ย.2566


 

❱ วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

❱ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๙ ในการนี้พระเดชพระคุณฯ เมตตาให้โอวาทและกล่าวเปิดปฐมนิเทศ
❱ การนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติเวที รองเจ้าคณะภาค ๙ และพระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม เมตตาเป็นหัวหน้าพระวิทยากรในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์
❱ โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร), ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวถวายรายงาน
❱ และพระเถระเมตตาเป็นพระพี่เลี้ยงในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

❱ ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม

#วัดอรุณราชวราราม #สำนักงานเจ้าคณะภาค


✓ ขอบคุณข้อมูลจากเพจ https://www.facebook.com/watarunofficial