คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ฉบับสวนโมกขพลาราม - ราคา 25 บ.

คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ฉบับสวนโมกขพลาราม

ISBN: 9786162686047

25 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

แนะพิจารณาบทสวดมนต์
---------------------------------------------
ภาค ๑ คำทำวัตรเช้า และเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า
ปุพพภาคนมการ
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
๖. บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
คำทำวัตรเย็น
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
๗. บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ


ภาค ๒ บทสวดมนต์พิเศษบางบท
๑. ปุพพภาคนมการ
๒. สรณคมนปาฐะ
๓. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
๔. ทวัตติงสาการปาฐะ
๕. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๖. อริยธนคาถา
๗. ติลักขณาทิคาถา
๘. ภารสุตตคาถา
๙. ภัทเทกรัตตคาถา
๑๐. ธัมมคารวาทิคาถา
๑๑. โอวาทปาติโมกขคาถา
๑๒. ปฐมพุทธภาสิตคาถา
๑๓. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๔. บทพิจารณาสังขาร
 

ภาคผนวก
๑. สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
๒. ปัฏฐนฐปนคาถา
๓. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
๔. คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
๕. อริยมรรคมีองค์แปด
๖. ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
๗. ปราภวสุตตปาฐะ
๘. บทแผ่เมตตา
๙. บทธาตุปัจจเวกขณวิธี


ปัตติทานะคาถา
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
วันทามิ พุทธัง
วันทาเล็ก
วันทาพระ
รับอรุณ
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรว่ฬแปดทิศ
พิธีรักษาอุโบสถศีล
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
อานิสงส์ของการสวดมนต์

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ