เนื้อหาบทความ

คาถาป้องกันตัว

คาถาป้องกันตัว

ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ, อะหัมปิ ตัง ชานามิ ชานามิ ฯ
ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ, อะหัมปิ ตัง ชานามิ ชานามิ ฯ
ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ, อะหัมปิ ตัง ชานามิ ชานามิ ฯ