หนังสือเรื่อง " แผ่นพับพระคาถามหาจักรพรรดิ 1 สี (เล็ก) "