พุทธฤทธิ์จิตเมตตามหาเสน่ห์ - ราคา 28 บ.

พุทธฤทธิ์จิตเมตตามหาเสน่ห์

ISBN: 9786117047008

28 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

ความเป็นมาของกรณียเมตตสูตร
เนื้อความแห่งกรณียเมตตสูตร
กรณียเมตตสูตร คือมนต์มหาเสน่ห์
เสน่ห์ คืออะไร? (พระพุทธวรญาณ)

วิธีสวดกรณียเมตตสูตร
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

พระรัตนตรัย = ที่พึ่งกำจัดภัย
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทกรณียเมตตสูตร
– หลักการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพพานขั้นศีล
– เมตตากัมมัฏฐาน หลักการเจริญสมาธิและปัญญา
– การแผ่เมตตาควรแผ่ให้แก่ผู้ใด
– ปลูกเมตตา พาอ่อนน้อม
– การแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
– วิธีแผ่เมตตาให้ศัตรูคู่เวร
– อานิสงส์การเจริญเมตตากัมมัฏฐาน


กรณียเมตตสูตร (ไม่แปล)
๘. ทำสมาธิด้วยการเจริญเมตตากัมมัฏฐาน
– แผ่เมตตายิ่งมากครั้ง ยิ่งดี
๙. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
– อานิสงส์ของการแผ่เมตตา
– กรวดน้ำได้บุญสองต่อ
๑๑. คำกรวดน้ำให้แก่สรรพสัตว์
– คำกรวดน้ำย่อ


สูตรสร้างมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่

๑. สักโก องอาจ กล้าหาญ
๒. อุชู ซื่อตรง
๓. สุหุชู ใจดี (ยิ้มง่าย + ใจเย็น = ใจดี)
๔. สุวะโจ ความเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
๕. มุทุ อ่อนน้อมถ่อมตน
๖. อะนะติมานี ไม่มีมานะถือตัว
๗. สันตุสสะโก ความเป็นผู้สันโดษ (ยินดีตามมีตามได้)
๘. สุภะโร เป็นผู้เลี้ยงง่าย
๙. อัปปะกิจโจ ความเป็นผู้มีกิจน้อย
๑๐. สัลละหุกะวุตติ ประพฤติเบาพร้อม
๑๑. สันตินทริโย สำรวมอินทรีย์
๑๒. นิปะโก กำจัดกิเลสภายในออก
๑๓. อัปปะคัพโภ ไม่คะนอง
๑๔. กุเลสุ อะนะนุคิทโธ ไม่ทำตัวพัวพันกับชาวบ้าน
๑๕. นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน