สวดมนต์สร้างสุข ทำวัตรเช้า-เย็น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปล - ราคา 50 บ.

สวดมนต์สร้างสุข ทำวัตรเช้า-เย็น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปล

ISBN: 9786162685644

50 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือ สวดมนต์สร้างสุข เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วนหลักๆ คือ

๑. บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น แปล พร้อมบทสวดพิเศษท้ายทำวัตร

๒. บทสวดพระพุทธมนต์ ได้แก่บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนาน รวมถึงบทสวด มนต์ที่นิยมสวดทั่วไป เช่น
คาถามหาเมตตาใหญ่ คาถาชินบัญชร พาหุงมหากาฯ คาถามหาจักรพรรดิ คาถาเงินล้าน จุลลชัยปกรณ์ เป็นต้น

๓. ศาสนพิธี ว่าด้วยวิธีอาราธนาศีลอุโบสถ คำอาราธนาศีล ๕ คำอาราธนาธรรม คำถวายสังฆทาน คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ เป็นต้น
จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ ๓ ประการคือ

๑. รักษาและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงคงอยู่ตราบ นานเท่านาน
๒. เป็นคู่มือในการประกอบกรรมดีด้วยการสวดมนต์สำหรับชาวพุทธและผู้สนใจทั่วไป เน้นตัวโต สะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาทางสายตา
๓. เป็นคู่มือในการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ พัฒนาชีวิตให้ประสบสุขสืบไป
 

 

สารบัญภายในเล่มประกอบด้วย

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น
บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า

    ๑. พุทธาภิถุติ
  & nbsp; ๒. ธัมมาภิถุติ
    ๓. สังฆาภิถุติ
    ๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
    ๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
        ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
        สัพพปัตติทานคาถา

ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร

    ๑. พุทธานุสสติ
    ๒. พุทธาภิคีติ
    ๓. ธัมมานุสสติ
    ๔. ธัมมาภิคีติ
    ๕. สังฆานุสสติ
    ๖. สังฆาภิคีติ
        อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
        อุททิสนาธิฏฐานคาถา


บทสวดพิเศษท้ายทำวัตร
    สรณคมนปาฐะ
    ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
    อริยธนคาถา
    เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
    โอวาทปาฏิโมกขคาถา
    ติลักขณาทิคาถา
    ปฐมพุทธภาสิตคาถา
    ธัมมคารวาทิคาถา
    บทพิจารณาสังขาร
    อภิณหปัจจเวกขณะ
    ท๎วัตติงสาการปาฐะ
    ภารสุตตคาถา
    ภัทเทกรัตตคาถา
    ปฏิจจสมุปบาท
& nbsp;   ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
    บารมี ๓๐ ทัศ
    คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
    คาถาโพธิบาท

 

ภาค ๒ บทสวดพระพุทธมนต์
    บทชุมนุมเทวดา
    ปุพพภาคนมการ
    สรณคมนปาฐะ
    สัมพุทเธ
    นโมการอัฏฐกคาถา
  & nbsp; มงคลสูตร
    รตนปริตร
    กรณียเมตตสูตร
& nbsp;   ขันธปริตร
    โมรปริตร
    วัฏฏกปริตร
& nbsp;   อาฏานาฏิยปริตร
    อังคุลิมาลปริตร
    โพชฌังคปริตร
    อภยปริตร
    คาถามหาเมตตาใหญ่
    อุณ๎หิสสวิชัยคาถา
    เทวตาอุยโยชนคาถา (เชิญเทวดากลับ)
    บทพาหุงมหากา
        ๑. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
  & nbsp;     ๒. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
        ๓. ชยปริตร (มหากา)
        ๔. สัพพมงคลคาถา
    คาถาเงินล้าน
& nbsp;   พระคาถาชินบัญชร
    จุลลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
    พระคาถามหาจักรพรรดิ
        ๑. บทบูชาพระ
        ๒. บทกราบพระ ๖ ครั้ง
        ๓. บทสมาทานศีล ๕
        ๔. บทอาราธนาพระ
        ๕. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
      & nbsp; ๖. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
        ๗. บทขอขมาพระรัตนตรัย
  & nbsp;     ๘. บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
        ๙. คำอธิษฐานแผ่บุญ
        ๑๐. คำอธิษฐานรวมบุญ
    คาถาหัวใจพระสีวลี
    คาถาสุนทรีวาณี
    คาถาบูชาไอ้ไข่ (วัดเจดีย์)

ภาค ๓ ศาสนพิธี
    คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
    คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
    คำอุทิศส่วนบุญ
    คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
    คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
    คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
  & nbsp; คำอาราธนาศีล ๕
    วิธีสมาทานอุโบสถศีล
    คำลากลับบ้าน
    คำอาราธนาพระปริตร
    คำอาราธนาธรรม
    คำกรวดน้ำ
    คำถวายข้าวพระพุทธ
    คำลาข้าวพระพุทธ
& nbsp;   คำถวายสังฆทานทั่วไป
    คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย
    คำถวายหนังสือธรรมะ

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ