สวดมนต์แปล - ราคา 98 บ.

สวดมนต์แปล

ISBN: 9786162685774

98 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท


หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

การสวดมนต์ เป็นการกระทำของผู้มีบุญ มีคุณประโยชน์แก่ชีวิตและจิตใจเป็นอย่างมาก ผู้ที่เริ่มสวดมนต์แรกๆ อาจรู้สึกฝืนใจ แต่พอสวดนานไป จิตจะค่อยนิ่งสงบ มีความสุขเบาสบาย เกิดศรัทธาความพอใจในอันที่จะสวดมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องฝืน

การสวดมนต์ นอกจากจะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิผ่อนคลายแล้ว ยังทำให้เกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาความทุกข์ใจบางอย่างได้ ที่สำคัญคือมีความร้เู ข้าใจ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งสวดบ่อยก็จะยิ่งเข้าใจธรรมได้ลึกซึ้งมากขึ้น อนึ่ง การสวดมนต์เป็นการสร้างความ ดี สร้างบุญให้กับตนเอง คนที่มีบุญมีความดีสะสมในตนมากเมื่อทำการสิ่งใด ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ฝ่ายเดียว

 

หนังสือสวดมนต์แปล เล่มนี้ มีทั้งหมด ๔ ภาค คือ

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

ภาค ๒ รวมบทสวดจากพระไตรปิฎก อาทิ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร เป็นต้น

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ รวมคำแผ่เมตตาแก่ตน และสรรพ สัตว์ คำอุทิศบุญ คำอธิษฐานขอเบิกบุญ เป็นต้น ภาค ๔ ศาสนพิธี รวมคำอาราธนาศีล ๕ ศีลอุโบสถ คำอาราธนาธรรม คำกรวดน้ำ คำถวายทาน เป็นต้น

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เน้นเล่มใหญ่ ตัวโต ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสวดแก่ผู้สูงอายุ สายตาไม่ดี จะได้ สวดมนต์อย่างเต็มที่มีความสุขในการสะสมความดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

สารบัญประกอบด้วย

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล
บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า

    ๑. พุทธาภิถุติ
    ๒. ธัมมาภิถุติ
    ๓. สังฆาภิถุติ
    ๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
    ๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร
    ๑. พุทธานุสสติ
    ๒. พุทธาภิคีติ
    ๓. ธัมมานุสสติ
    ๔. ธัมมาภิคีติ
    ๕. สังฆานุสสติ
    ๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา

 

ภาค ๒ บทสวดพิจารณาธรรม
สรณคมนปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
อริยธนคาถา
พุทธอุทานคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร
อาทิตตปริยายสูตร
ปฏิจจสมุปบาท
ติลักขณาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

 

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ
คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ

 

ภาค ๔ ศาสนพิธี
คำอาราธนาศีล ๕
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
คำถวายสังฆทานทั่วไป

 


แชร์อีบุ๊กตัวอย่าง https://bit.ly/37gBcjs
แชร์รายละเอียดหนังสือ https://bit.ly/3NO5Xxi

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ