สวดมนต์แปล - ราคา 98 บ.

สวดมนต์แปล

ISBN: 9786162685774

98 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท


หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

การสวดมนต์ เป็นการกระทำของผู้มีบุญ มีคุณประโยชน์แก่ชีวิตและจิตใจเป็นอย่างมาก ผู้ที่เริ่มสวดมนต์แรกๆ อาจรู้สึกฝืนใจ แต่พอสวดนานไป จิตจะค่อยนิ่งสงบ มีความสุขเบาสบาย เกิดศรัทธาความพอใจในอันที่จะสวดมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องฝืน

การสวดมนต์ นอกจากจะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิผ่อนคลายแล้ว ยังทำให้เกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาความทุกข์ใจบางอย่างได้ ที่สำคัญคือมีความร้เู ข้าใจ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งสวดบ่อยก็จะยิ่งเข้าใจธรรมได้ลึกซึ้งมากขึ้น อนึ่ง การสวดมนต์เป็นการสร้างความ ดี สร้างบุญให้กับตนเอง คนที่มีบุญมีความดีสะสมในตนมากเมื่อทำการสิ่งใด ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ฝ่ายเดียว

 

หนังสือสวดมนต์แปล เล่มนี้ มีทั้งหมด ๔ ภาค คือ

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

ภาค ๒ รวมบทสวดจากพระไตรปิฎก อาทิ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร เป็นต้น

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ รวมคำแผ่เมตตาแก่ตน และสรรพ สัตว์ คำอุทิศบุญ คำอธิษฐานขอเบิกบุญ เป็นต้น ภาค ๔ ศาสนพิธี รวมคำอาราธนาศีล ๕ ศีลอุโบสถ คำอาราธนาธรรม คำกรวดน้ำ คำถวายทาน เป็นต้น

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ เน้นเล่มใหญ่ ตัวโต ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสวดแก่ผู้สูงอายุ สายตาไม่ดี จะได้ สวดมนต์อย่างเต็มที่มีความสุขในการสะสมความดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

สารบัญประกอบด้วย

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล
บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า

    ๑. พุทธาภิถุติ
& nbsp;   ๒. ธัมมาภิถุติ
    ๓. สังฆาภิถุติ
    ๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
  & nbsp; ๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร
    ๑. พุทธานุสสติ
    ๒. พุทธาภิคีติ
    ๓. ธัมมานุสสติ
    ๔. ธัมมาภิคีติ
    ๕. สังฆานุสสติ
    ๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา

 

ภาค ๒ บทสวดพิจารณาธรรม
สรณคมนปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
อริยธนคาถา
พุทธอุทานคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร
อาทิตตปริยายสูตร
ปฏิจจสมุปบาท
ติลักขณาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

 

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ
คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ

 

ภาค ๔ ศาสนพิธี
คำอาราธนาศีล ๕
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
คำถวายสังฆทานทั่วไป

 


แชร์อีบุ๊กตัวอย่าง https://bit.ly/ 37gBcjs
แชร์รายละเอียดหนังสือ https://bit.ly/ 3NO5Xxi

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ