มนต์พิธีแปล ปก 50 บ. - ราคา 50 บ.

มนต์พิธีแปล ปก 50 บ.

ISBN: 9786162682414

50 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

ทำวัตรเช้า

ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ

ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ

อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

วันทาตอนเช้า

วันทาขอขมาพระ

สัพพปัตติทานคาถา

ปัฏฐนฐปนคาถา

ปัตติทานคาถา

ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ

อัฏฐสิกขาปทปาฐะ

ทวัตติงสาการปาฐะ

อภิณหปัจจเวกขณะ 5

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา

ปัพพโตปมคาถา

อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา

ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา

ธัมมคารวาทิคาถา

โอวาทปาติโมกขคาถา

ปฐมพุทธภาสิตคาถา

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 

บทพิจารณาสังขาร
 

ทำวัตรเย็น

วันทาตอนเย็น

อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)

ชุมนุมเทวดา

นการสิทธิคาถา

สัมพุทเธ

นโมการัฏฐกคาถา

มงคลสูตร

รัตนสูตร

กรณียเมตตสูตร

ขันธปริตร

โมรปริตร

วัฏฏกปริตร

ธชัคคสูตร (ย่อ)

อาฏานาฏิยปริตร

อังคุลิมาลปริตร

โพชฌังคปริตร

อภัยปริตร

นัตถิเม (บอดเสียบ้าง)

เทวตาอุยโยชนคาถา

มงคลจักรวาฬใหญ่

 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)

พระอภิธรรม 7 คัมภีร์

ชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา)

อนุโมทนา (อทาสิ เม เต็มบท)

คาถาป้องกันภัยสิบทิศ

คำไหว้พระจุฬามณี

คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ

คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา

คำปลงสังขาร

บารมี 30 ทัศ

บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม

อาราธนาธรรมคำกลอน

พระคาถาชินบัญชร

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

อานิสงส์เมตตา, คาถาเชิญผีออก

มนต์ประจำวันเกิด

สีประจำวัน

ภิกขุอปริหานิยธัมมสุตตัง

พลสุตตัง

ยามอุบากอง

ตำรา 12 ราศี

ศีลแปดคำกลอน

เต่าตกสวรรค์

ดาบส อดเหาะ

พระอริยสงฆ์ผู้เลิศ

วิธีรับศีล

คำอาราธนาพระปริตร

คำอาราธนาธรรม

คำถวายข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ

คำถวายสังฆทาน (สามัญ)

คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)

คำถวายทาน (แก่แม่ชี)

คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)

คำชัดผ้าป่า (ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)

คำถวายเทียนพรรษา (ทั้งแก่พระสงฆ์แลแม่ชี)

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

คำปวารณาปัจจัย 4 ต่อภิกษุและแม่ชี

จุลไชยมงคล

ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถ

ทสธัมมาสุตตปาโฐ

สีลุทเทสปาโฐ

ตายนคาถา

อริยมรรคมีองค์แปด

วิธีบวชชี

วิธีบวชเณร บวชพระ

กรวดน้ำภาษาไทยโบราณ

อธิษฐานภาษาไทยโบราณ

บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก

อภิธัมมทุกมาติกา

คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
 

ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ระลึกถึงคุณมารดาบิดา

ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

บทกลอนธรรมภาษิต

พิสูจน์อักษรโดย คณะวัดทางสาย

 

แชร์ลิงค์รายละเอียดสินค้า คือ https://tinyurl.com/2xtqpx35

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ