มนต์พิธี (ย่อ) แก้ไข สติกเกอร์ - ราคา 30 บ.

มนต์พิธี (ย่อ) แก้ไข สติกเกอร์

ISBN: 0786162682810

30 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

ทำวัตรเช้า

 • บทนำทำวัตรเช้า
 • บทปุพพภาคนมการ
 • บทพุทธาภิถุติง
 • บทธัมมาภิถุติง
 • บทสังฆาภิถุติง
 • บทรตนัตตยัปปณามคาถา
 • สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 • ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
 • ปัตติทานคาถา
 • โคตมกเจติยธัมมปริยาโย

ทำวัตรเย็น

 • บทนำทำวัตรเย็น
 • บทปุพพภาคนมการ
 • บทพุทธานุสสติ
 • บทพุทธาภิคีติ
 • บทธัมมานุสสติ
 • บทธัมมาภิคีติ
 • บทสังฆานุสสติ
 • บทสังฆาภิคีติ

สามเณรสิกขา

 • บทสวดที่ 1 สิกขาบท 10
 • บทสวดที่ 2 นาสะนังคะ 10
 • บทสวดที่ 3 ทัณฑกรรม 5
 • อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
 • วันทาเย็น
 • กรวดน้ำอิมินา
 • กรวดน้ำยังกิญจิ

วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง

 • คำขอขมาโทษบิดามารดา
 • คำขอขมาโทษพระผู้ใหญ่

ถวายพรพระ

 • คำอธิษฐานเข้าพรรษา
 • คำปวารณาออกพรรษา
 • คำอนุโมทนากฐิน
 • วิธีแสดงอาบัติ

อนุโมทนาวิธี

 • มงคลจักรวาฬน้อย
 • กาลทานสุตตคาถา
 • ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค
 • อัคคัปปสาทสุตตคาถา
 • โภชนทานานุโมทนาคาถา
 • เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา
 • เทวตาภิสัมมันตนคาถา
 • อาทิยสุตตคาถา
 • วิหารทานคาถา
 • บทพิจารณาขณะบริโภคบิณฑบาต
 • ธัมมสังคิณีมาติกา
  พระอภิธรรม 7 คัมภีร์

  1. พระสังคิณี
  2. พระวิภังค์
  3. พระธาตุกถา
  4. พระปุคคลปัญญัตติ
  5. พระกถาวัตถุ
  6. พระยมกะ
  7. พระมหาปัฏฐาน

  บังสุกุลตาย
  บังสุกุลเป็น

เจริญพระพุทธมนต์งานมงคล

 • ชุมนุมเทวดา
 • นมการสิทธิคาถา
 • นโมการอัฏฐกะ
 • มังคลสุตตัง
 • รตนสุตตัง (ย่อ)
 • กรณียเมตตสุตตัง
 • โมรปริตตัง
 • วัฏฏกปริตตัง
 • อาฏานาฏิยปริตตัง (ย่อ)
 • อังคุลิมาลปริตตัง
 • โพชฌังคปริตตัง
 • อภยปริตตัง
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • ธัมมจักฯ (ย่อ สวรรค์ 6 ชั้น)
 • เทวตาอุยโยชนคาถา

สวดพระพุทธมนต์งานอวมงคล

 • ปัพพโตปมคาถา
 • อริยธนคาถา
 • ธัมมนิยามสุตตัง
 • ติลักขณาทิสุตตัง
 • ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ
 • พุทธอุทานคาถา
 • ภัทเทกรัตตคาถา
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล 5
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
 • คำถวายเทียนพรรษา
 • คำถวายผ้าวัสสิกสาฏก (ผ้าอาบน้ำฝน)
 • คำถวายข้าวสาร
 • คำภาวนาไปเยี่ยมศพ
 • คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
 • คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
 • คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
 • ตำราพระจอมเกล้า
 • ตำราสิบสองนักษัตร
 • ยามอุบากอง

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ