รตนปริตร พิชิตโรคภัย - ราคา 15 บ.

รตนปริตร พิชิตโรคภัย

ISBN: 9786162685552

15 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทสวดมนต์  "รตนปริตร พิชิตโรคภัย" ภายในหนังสือเล่มนี้
ซึ่งผู้รวบรวมโดย ไพยนต์  กาสี ได้อ้างอิงบทสวดมนต์และเรียงลำดับการสวดตามที่คณะสงฆ์ใช้ "เจริญพระพุทธมนต์"
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเสริมสิริมงคลแก่ชาวประชาประเทศชาติ
ทั้งนี้ในหน้าที่  10 "บทชุมนุมเทวดา" จึงมีท่อนเสริมเข้ามาว่า

.... สะมันตา  จักกะวาเฬสุ  อัตราคัจฉันตุ  เทวตา,  สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ  สุณันตุ  สัคคะโมกขะทัง .....

ด้วยเหตุผลนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจตรงกัน เจริญสติปัญญาบารมียิ่งขึ้นต่อไปว่า "บทสวดมนต์"
ได้ถูกคัดสรร พิจารณา รียงบทสวดผ่านทางคณะสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมก่อนแล้ว
จึงได้น้อมนำบทสวดดังกล่าวมาเพื่อใช้ "เจริญพระพุทธมนต์"
ให้เป็นขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคลแก่ปวงประชาประเทศชาติสืบไป

**อ้างอิงเพิ่มเติมขอเชิญชมวีดีโอพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบคลิกที่นี่ วีดีโอพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทางยูทูป


 

สารบัญภายในเล่มประกอบด้วย

มีสติจากการสวดมนต์ จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภยันตราย

สวดมนต์กันทำไม ?

แก่นแท้ของการสวดมนต์อยู่ที่ไหน ?

ช่วยกันหนา  พาพ้นโรคภัย  (พิษณุ  เมืองพระงาม)

บทกราบพระรัตนตรัย

บทชุมนุมเทวดา

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า

บทไตรสรณคมน์

บทนมการสิทธิคาถา  (สัมพุทเธ)

บทนมการสิทธิคาถา  (โย  จักขุมา)

บทนโมการัฏฐกคาถา

บทมังคลสุตตัง

บทรตนปริตตัง  (รัตนสุตตัง)

ตำนานรตนปริตร  พิชิตโรคภัย

บทกรณียเมตตสุตตัง

บทขันธปริตตคาถา

บทวัฏฏกปริตตัง

บทอนุสสรณปาฐะ  (ธชัคคปริตร  ย่อ)

บทอาฏานาฏิยปริตตัง

บทโพชฌังคปริตตัง

บทสักกัตวา

บทนัตถิเม

บทยังกิญจิ

บทสุขาภิยาจนคาถา

บทเทวตาอุยโยชนคาถา

บทปัจฉิมคาถา
 

ทำสมาธิ

แผ่เมตตา

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทอธิษฐานจิต

คำแปลบทสวดมนต์ในเล่มนี้

บทกราบพระรัตนตรัย

บทชุมนุมเทวดา

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า

บทไตรสรณคมน์

บทนมการสิทธิคาถา  (สัมพุทเธ)

บทนมการสิทธิคาถา  (โย  จักขุมา)

บทนโมการัฏฐกคาถา

บทมังคลสุตตัง

บทรตนสุตตัง

บทกรณียเมตตสุตตัง

บทขันธปริตตคาถา

บทวัฏฏกปริตตัง

บทอนุสสรณปาฐะ  (ธชัคคปริตร  ย่อ)

บทอาฏานาฏิยปริตตัง

บทโพชฌังคปริตตัง

บทสักกัตวา

บทนัตถิเม

บทยังกิญจิ

บทสุขาภิยาจนคาถา

บทเทวตาอุยโยชนคาถา

บทปัจฉิมคาถา

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน