บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล) ต้นฉบับเดิม - ราคา 18 บ.

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล) ต้นฉบับเดิม

ISBN: 9786162680915

18 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ขุมทรัพย์ทางปัญญา มรดกธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา
ชื่อและความหมายของพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
หลักธรรมในพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ภูมิปัญญาที่คนรุ่นหลังควรภูมิใจ
อานิสงส์พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
วิธีสวดภาวนาพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

   ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
   ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
   ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
   ๔. บทไตรสรณคมน์
   ๕. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
   ๖. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
   ๗. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
   ๘. บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑ พุทธคุณ ๙
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๒ พุทธคุณ ๙
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๓ ขันธ์ ๕ สร้างบารมี
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๔ ความรู้แจ้งในธาตุ ๖
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๕ ความรู้แจ้งในจักรวาลและสวรรค์ของพระพุทธเจ้า
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๖ ความรู้แจ้งในภูมิ ๔ ของพระพุทธเจ้า
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๗ ความรู้แจ้งในรูปฌาน ๕ ของพระพุทธเจ้า
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๘ ความร้แจ้งในอรูปฌาน ๔ ของพระพุทธเจ้า
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๙ ความรู้แจ้งในอริยมรรค ๔ ของพระพุทธเจ้า 
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๐ ความรู้แจ้งในอริยผล ๔ ของพระพุทธเจ้า
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๑ หัวใจยอดพระกัณฑ์
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๒ สวดคาถาอย่าทิ้งความดี - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๓ ธรรมะให้ผลยิ่งใหญ่
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๔ อานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย 
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๕ พระคาถามหาทิพยมนต์
     - อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๖ ที่สุดแห่งการเรียนรู้ คือ ไตรลักษณ์
๙. ทำสมาธิเพื่อผ่อนคลาย
๑๐. บทกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน