ชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก - ราคา 25 บ.

ชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก

ISBN: 9786162681165

25 THB. หยิบใส่ตะกร้า
แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

📚 ซื้ออีบุ๊กได้ที่นี่ Click ซื้อบน Mebmarket.com📌

❌ คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

📢 โดย : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด


หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

ชีวิตนี้สั้นนัก เมื่อเทียบกับอดีตและอนาคต

ทุกชีวิตได้สร้างกรรมไว้มากมายทั้งอดีตและปัจจุบัน

กรรมให้ผลตรงตามเหตุเสมอ

ทำดีต้องได้ดีแน่ ไม่มีข้อยกเว้น

กรรมชาตินี้น้อยนัก กรรมชาติก่อนมากมายนัก

ผลในปัจจุบัน คือเครื่องบ่งกรรมในอดีต

กำเนิดของสัตว์ คือเครื่องชี้วัดอำนาจกรรม

กรรมทำให้เทวดาเกิดเป็นมนุษย์

กรรมทำให้มนุษย์เกิดเป็นเทวดา

กรรมทำให้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ สัตว์เกิดเป็นเทวดา

อำนาจความยึดติดทำให้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์

อำนาจกรรมเป็นที่น่ากลัว น่าหนีให้พ้น

จะเกิดเป็นอะไรขึ้นอยู่กับสภาพจิตสุดท้ายขณะสิ้นลม

จิตหวงสมบัติขณะตายทำให้เกิดเป็นงู

เกิดเป็นอะไรไม่ประเสริฐเท่าเกิดเป็นมนุษย์

ปรารถนาสุขในชาติหน้าต้องฝึกใจไม่ให้ทุกข์ในชาตินี้

จิตคุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคล ย่อมนำให้ได้ผลดีในภพหน้า

ภพชาติปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นกรรมในอดีตชาติ

ปรารถนาเสวยผลดีทุกชาติ จงประกอบกรรมดีให้ต่อเนื่อง

ทุกชีวิตมีกรรมร้ายไล่บดขยี้ ต้องสร้างกรรมดีพาหนีกรรม

ผู้มีกรรม หนีเท่านั้นจึงจะหนีพ้นเงื้อมมือกรรม

เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ล้วนเป็นลิขิตแห่งกรรม

กุศลกรรมตัดรอนอกุศลกรรมได้

มองให้เห็นความน่ากลัวของกรรม แล้วพยายามหนีให้พ้น

ผู้ประมาทไม่เชื่อกรรม จะถูกกรรมย่ำยีอย่างไม่ปรานี

มองชีวิตให้เกิดความสังเวช จะเป็นเหตุให้กลัวกรรม

หากปฏิเสธเรื่องกรรม ก็ไม่อาจหนีกรรมได้พ้น

ทุกข์ในปัจจุบัน เป็นผลกรรมที่เคยทำในอดีต

ภพชาติมีจริง อ้างอิงจากคนที่ระลึกชาติได้

เคยเกิดเป็นอะไร ก็จะมีอุปนิสัยติดมาถึงปัจจุบัน

หากมีญาณหยั่งรู้อดีต จะสังเวชกับชีวิตที่ผ่านมา

แม้บรรลุธรรมสูงสุด ก็มิอาจหลุดจากอำนาจกรรม

เกิดมาต่ำต้อยแต่ได้ดีมีสุข เพราะกรรมดีหนุนส่ง

ผู้มีบุญทำไว้ในอดีต ชีวิตย่อมดีมีสุขทุกเมื่อ

ผู้ไม่เคยทำดีเอาไว้ เมื่อทุกข์เข็ญใจ ก็ไร้สิ่งช่วยเหลือ

เพราะกรรมให้ผลโดยไม่ตั้งตัว จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนัก

เกิดมาชาตินี้ มีทั้งกรรมดี-ชั่วคอยตามให้ผล

ชีวิตคนเรามีกรรมดี กรรมชั่วคอยจ้องให้ผล

ผู้ที่ประกอบกรรมไม่ดี = เปิดโอกาสให้กรรมไม่ดีให้ผล

มีพุทโธอยู่ในใจ จะปลอดภัยพ้นจากอำนาจกรรม

พุทโธ คือพลังตัดสื่อกรรม ไม่ให้กรรมให้ผล

ทุกชีวิตเกี่ยวพันกับเจ้ากรรมนายเวรและบุพการีชน

การขออภัยและตอบแทนคุณ ควรทำด้วยความจริงใจ

กรรมทุกอย่างให้ผลแน่ ไม่ลบเลือนไปตามกาลเวลา

กลัวอำนาจกรรมก็จงตัดเหตุแห่งกรรมให้หมดในชาตินี้

ตัดกรรมได้ในชาตินี้ ชาติอนาคตก็ไม่มี ทุกข์ก็ไม่มี

ชีวิตนี้สำคัญนัก จักต้องหนีกรรมให้พ้น

ชาติหน้าไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะเป็นเช่นไร

ชีวิตนี้ คนดีใช้หนีกรรม คนชั่วใช้กอบโกย

เร่งคิดดี พูดดี ทำดี หนีกรรมให้พ้นในชาตินี้เถิด

อำนาจแห่งกรรมย่ำยีคนโดยไม่ปรานี

แม้ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม ก็ไม่ควรเสี่ยงทำความชั่ว

อำนาจกรรมมีพลังยิ่งใหญ่ ทำให้ธรณีสูบคนทั้งเป็น

กรรมหนัก กระเทือนจิตสำนึกมากกว่ากรรมเบา

กรรมเล็กๆ หากทำบ่อยก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่

อำนาจกรรมบันดาลผลอันไม่น่าเชื่อได้

ทำลายพระพุทธศาสนา บาปหนักเท่ากับทำร้ายพระพุทธเจ้า

ผู้ทำลายพุทธศาสนา ล้วนแต่เป็นบาปทั้งสิ้น

อย่าประมาทในอำนาจกรรม สิ่งไม่คาดคิดเกิดได้เสมอ

ปฏิบัติต่อพระศาสนาให้รอบคอบ อย่าให้เสียประโยชน์

ชีวิตนี้สั้นนัก แต่สร้างประโยชน์ได้มากนัก

จะปกป้องพุทธศาสนาได้ ต้องรู้จักภัยที่ทำลายพุทธศาสนา

ยึดหลักกตัญญูกตเวที จะไม่มีความเสียหายแก่ศาสนา

มีความกตัญญูกตเวทีแล้ว ชีวิตภพหน้าจะสวยงาม

คนที่มีความกตัญญูกตเวที ไม่มีทางทำไม่ดี

คิดดี พูดดี ทำดี จะหนีกรรมได้

น้อมพุทธบารมีมาใส่ตนจะบังเกิดผลคือความสวัสดี

ร่างกายดับสูญ แต่พุทธคุณบารมียังคงอยู่

มั่นใจในพุทธบารมีก็เร่งทำดีเพื่อหนีอำนาจกรรมเถิด

สิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องทำในชีวิตนี้ คือหนีกรรมเก่าให้พ้น

ภพชาติหน้าสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับกรรมที่สั่งสมไว้

ชาตินี้จิตสั่งสมแต่กิเลส จะเป็นเหตุสู่ทุคติในชาติหน้า

ชาตินี้จิตสั่งสมแต่ความดี จะสุขทวีทั้งชาตินี้ชาติหน้า

ความเชื่อเรื่องกรรมมีคุณยิ่งใหญ่ความสบายย่อมมีมา

เชื่ออย่างเดียวไม่พอ ที่สำคัญต้องมีสัมมาทิฐิในใจ

สติ ปัญญา เมตตากรุณานำพาให้เกิดสัมมาทิฐิในใจ

ความกตัญญู คือ มโนกรรมที่สำคัญยิ่ง

มโนกรรมที่ดี ก่อเกิดความสวัสดีทุกประการ

พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะมีมโนกรรมที่สูงส่ง

กุศลกรรมตัดผลแห่งอกุศลกรรมได้แน่ อย่าสงสัย

ปากพูดว่ากลัวกรรม แต่ใจไม่กลัวจริงไม่เกิดประโยชน์

หนีจากอุ้งมือกรรมได้เมื่อไร ชีวิตจะมีแต่ความสวัสดี

จะหนีกรรมไม่ดีได้ ต้องมีพระอยู่ในใจเสมอ

ความมั่นคงในพุทธคุณหนุนชีวิตให้พ้นอำนาจกรรม

คนมีความกตัญญูกตเวทีมีโอกาสหนีกรรมได้ยิ่งกว่าใคร

ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีหนีกรรมให้ได้ในชาตินี้เถิด

ตัวอย่างงานพิมพ์-แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : 🚩

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

หนังสือธรรมะอีบุ๊ก สนใจอ่านหนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ รูปแบบอีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายบน Mebmarket.com ซึ่งทีมงานได้นำลิงค์อำนวยความสะดวก ง่ายๆ คลิกผ่านตรงนี้ได้ทันที 👉🎯เลือกหาหนังสือทั้งหมดคลิกที่นี่

ย้อนกลับ