ธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติธรรม - ราคา 18 บ.

ธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติธรรม

ISBN: 9786162682018

18 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

- คฤหัสถ์กับการปฏิบัติธรรม
- สภาวธรรม คือ สังขาร
- สภาวธรรม เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์
- สภาวธรรม คือ กายกับใจ
- ไตรลักษณ์ความจริงที่ควรรู้
- รู้ความจริงได้ ต้องใช้ศีล สมาธิ ปัญญา
- สมาธิ มีทั้งถูกและผิด
- ศีล ๕ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- เจริญสมาธิและปัญญา พาให้ศีลบริบูรณ์
- ปฏิบัติศีล ๕ ไม่ขาด ดีกว่าพลาดเพราะโลภในศีล
- อย่าโลภในศีล
- เด็ดใบไม้ ตายเป็นนาค
- ศีล ๕ เหมาะแก่ความเป็นคฤหัสถ์
- ปฏิบัติตามธรรมนำประโยชน์สู่ใจ
- รู้รัก ความสามัคคี ก็มีธรรม
- ธรรมชาติกับธาตุ ๔ นี้สัมพันธ์กัน
- ธาตุ ๔ ภายนอกต้องรักษา ธาตุ ๔ ภายในมีไว้พิจารณา
- หลักการปฏิบัติธรรม ๓ ประการ
- บริกรรมภาวนา นำพาใจให้สงบ
- จิตกับคำบริกรรมไม่แยกจากกัน
- อุบายสร้างพลังจิต คือ ฝีกให้ติดคำบริกรรม
- จิตที่สงบแท้จริง คือทิ้งคำบริกรรมภาวนาได้
- ใช้กายกับใจพิจารณาสภาวธรรม
- หยิบเอาอะไรก็ได้มาพิจารณา
- ความคิดเป็นอารมณ์ของจิต
- เรื่องในบ้านนำมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้
- ความรู้ทุกสาขานำมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้
- สติที่มีกำลังแก่กล้าเป็นมหาสติ
- สมาธิปัญญาอุบายสร้างมหาสติปัฏฐาน
- ทำสติตามรู้อย่างเดียว
- รู้ทันความคิด จิตเกิดความสงบ
- จะพบสัจธรรม เมื่อทำจิตเป็นสมาธิ
- สมาธิที่ดี ต้องไม่หนีโลก หรือเบื่อ โลก
- หลักไตรลักษณ์ คือความจริงของโลก
- ฝากไว้ให้คิดพิจารณา
- ปุจฉา (ถาม) - วิสัชนา (ตอบ)
GAME ไปทำบุญกันเถอะ

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน