ปริญญาจากพระพุทธเจ้า - ราคา 28 บ.

ปริญญาจากพระพุทธเจ้า

ISBN: 9786162682056

28 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

 • ปริญญาจากพระพุทธเจ้า

 • คำว่า “ศึกษา” คือการปฏิบัติ

 • ศีล สมาธิ ปัญญา
  ผลของการปฏิบัติ “สิกขา”

 • คือสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ

 • การศึกษาควรครอบคลุมเรื่อง “หนังสือ อาชีพ ความเป็นมนุษย์”

 • ”การศึกษา” คือการเห็นซึ่งตนเอง โดยตนเอง เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

 • ”สัมมาทิฏฺฐิ” ก็คือ การศึกษาเพื่อดับทุกข์ด้วยตนเอง

 • การศึกษาที่สมบูรณ์ ต้องพอกพูนความเป็นมนุษย์

 • การศึกษาที่ขาดจริยธรรม ก็เหมือน “สุนัขหางด้วน”

 • การศึกษาต้องแยกว่า ศึกษาเพื่อละ หรือเพื่อสร้างสรรค์

 • การศึกษาที่รับมา อย่าให้ผิดฝาผิดตัว

 • ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ เป็นภาวะวิปริตสำหรับบางคน

 • ”อัธยาตมวิทยา” หายไป ปัจจุบันสนใจแต่วิชาชีพ

 • แม้การศึกษาในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปไกล แต่ก็ยังอยู่ใต้อำนาจของ “วัตถุนิยม”

 • การศึกษาในปัจจุบัน ยิ่งเรียนมาก ก็ยิ่งมี “ตัวกูไ จัด

 • เป้าหมายของการศึกษา เราต้องพัฒนา “มนุษยธรรม” เพื่อสันติสุข

 • การ์ตูนนิทานธรรม “หมีกับไม้ตะคร้อ”

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน