สวดมนต์สามัญประจำบ้าน ฉบับกระเป๋า - ราคา 30 บ.

สวดมนต์สามัญประจำบ้าน ฉบับกระเป๋า

ISBN: 9786162680977

30 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท


หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

ภาค ๑ สวดมนต์ภาวนา
- สวดมนต์ภาวนา คือต้นตอแห่งความสุข ความสำเร็จ
- อานิสงส์ของการสวดมนต์
- คำแนะนำ และข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
- แนะนำวิธีอ่าน (เฉพาะในเล่มนี้)
- ทำความเข้าใจการสวดมนต์ทำวัตร
- ทำวัตรเช้า
- ทำวัตรเย็น
- บทชุมนุมเทวดา
บทสวดมนต์ประจำวัน
- บทบูชาพระรัตนตรัย (ชีวิตรุ่งเรือง, มีสุข)
- บทกราบพระรัตนตรัย (ชีวิตมีสุข)
- บทนมัสการพระพุทธเจ้า (อานิสงส์ ๑๐๘, ป้องกันภัย)
- บทขอขมาพระรัตนตรัย (ตัดกรรม)
- บทไตรสรณคมน์ (คุ้มครอง, สร้างกำลังใจ)
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ป้องกันภัย ๑๐๘, ชีวิตรุ่งรือง)
- พุทธชัยมงคลคาถา (ป้องกันภัย, ทำให้มีชัยชนะ)
- อิติปิโสเกินอายุ (ต่ออายุ, ตัดกรรม, เสริมสิริมงคล)
บทสวดมนต์พิเศษประจำวัน
- บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา) (ประสบผลสำเร็จ, มีชัยชนะ)
- บทสัมพุทเธ (ป้องกันอันตราย, ชนะอุปสรรค)
- บทนโมการอัฏฐกคาถา (ขจัดสิ่งชั่วร้าย, ให้อยู่เย็นเป็นสุข)
- บทมงคลปริตร (ขจัดเสนียดจัญไร, มีโชคลาภ, เทวดารักษา)
- บทรัตนปริตร (ย่อ) (ขจัดโรคภัย, ภูตผีปีศาจ)
- บทกรณียเมตตปริตร (เทวดารักใคร่, คนเมตตา)
- บทขันธปริตร (ป้องกันสัตว์ร้าย)
- บทโมรปริตร (คุ้มครองการเดินทาง, ทำมาหากิน)
- บทธชัคคปริตร (ย่อ) (ขจัดความหวาดกลัว)
- บทวัฏฏกปริตร (ป้องกันอัคคีภัย)
- บทอาฏานาฏิยปริตร (เสริมมงคลในครอบครัว, คุ้มครองภัย)
- บทอังคุลิมาลปริตร (ขจัดภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า)
- บทโพชฌังคปริตร (ขจัดโรค, สุขภาพดี, มีปัญญา)
- บทอภยปริตร (แก้ลางร้าย, ให้ฝันดี)
- ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (อานิสงส์ ๑๐๘ ประการ)
- พระคาถาชินบัญชร (อานิสงส์ ๑๐๘ ประการ)
- พระอาการวัตตสูตร (มีคุณเกินพรรณนา
- บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ดี ๑๐๘, เสริมปัญญาบารมี, เทพรักษา)
- บทมหาสันติงหลวง (ทำให้เกิดสันติสุข, สันติภาพ)
- บทอิติปิโสรัตนมาลา (ย่อ) (ป้องกันสารพัดอันตราย, ให้คุณ๑๐๘)
- บทมงคลจักรวาฬใหญ่ (ให้เกิดความเจริญ, อายุยืน, ขจัดมาร)
- บทมงคลจักรวาฬน้อย (ให้มีความสุข, ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ)
- บทบารมี ๓๐ ทัศ (เสริมบารมี, ให้ชีวิตมีสุข)
- คาถาป้องกันภัยสิบทิศ (ป้องกันอันตรายจากทิศต่างๆ)
- บทไหว้พระเจ้าสิบชาติ (ชีวิตเจริญ มีสุข สมหวัง)
- คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (คุ้มครองชีวิตให้ปลอภัย)
- บทปลงสังขาร (บทที่ ๑) (ทำให้ไม่ประมาทในชีวิต)
- บทปลงสังขาร (บทที่ ๒) (ทำให้ไม่ประมาทในการทำดี)
- วิธีปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
- บทแผ่เมตตาแบบต่างๆ
- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร (ย่อ)
- บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตวโลกทั้ง ๔
- บทแผ่เมตตาแก่สัตว์ทุกจำพวก
- บทแผ่เมตตาอุทิศผลบุญ
- บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
- บทแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทกรวดน้ำแบบย่อ
- คำกรวดน้ำคำกลอน
ภาค ๒ คาถาบูชาเลิศล้ำ
- บทสวดต่ออายุ (สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ)
- คาถาบูชาดวงชาตา (สะเดาะเคราะห์)
- บทไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ (ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง เป็นสุข)
- คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั่วจักรวาล (ไม่ตกสู่อบายภูมิ)
- คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า (ชีวิตมีสุข, ร่มเย็น)
- คาถาอัญเชิญพระบรมธาตุ (เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ)
- คาถาบูชาพระแก้วมรกต (ทำให้ร่ำรวยแก้วแหวนเงินทอง)
- คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ (ทำให้มีอำนาจในการปกครอง)
- คาถาบูชาพระพุทธชินราช (ทำให้ชนะอุปสรรคทุกประการ)
- คาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร (ทำให้เจริญด้วยด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ)
- คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ (ทำให้ชีวิตเป็นสุข, ไม่เกิดในอบาย)
- คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม (ทำให้มีปัญญาเฉียบแหลม)
- คาถาบูชาหลวงพ่อเพชร (ร่ำรวยเพชรนิลจินดา)
- คาถาบูชาหลวงพ่อโต (ทำให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต)
- คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส (ชีวิตสดใส, ไม่หม่นหมอง)
- คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง (ทำให้มีคนเชิดชูบูชา)
- คาถาบูชาหลวงพ่อทอง (ร่ำรวยเงินทอง)
- คาถาบูชาหลวงพ่อโต (ทำให้ได้เป็นผู้นำ, มีคนนับถือ)
- คาถาบูชาพระศรีอริยเมตไตรย (ทำให้มีสุขไม่รู้คลาย)
- คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ (ป้องกันภัยยามคับขัน)
- คาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ (ป้องกันภัย, ให้มีสุข)
- คาถาตาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า (ป้องกันภัย ๑๐๘)
- คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า (เสกล้างหน้า, เมตตามหานิยม)
- คาถาบูชาพระสารีบุตร (มีปัญญาเลิศ)
- คาถาบูชาพระมหาโมคคัลลานะ (ทำให้มีฤทธิ์เดช, ผู้คนเกรงขาม)
- คาถาดับไฟในนรก (ดับพิษไฟ, น้ำร้อนลวก)
- คาถาบูชาพระสีวลี (ทำให้มีโชคลาภ, ค้าขายร่ำรวย)
- คาถามหาลาภ (พระสีวลี) (ทำให้บังเกิดลาภผลร่ำรวย)
- คาถาหัวใจพระฉิมพลีใหญ่ (ทำให้สำเร็จผลดังต้องการ)
- คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ (เกิดสิริมงคล, ชีวิตรุ่งเรือง)
- คาถาขอลาภพระสังกัจจายน์ (มีลาภไม่ขาดสาย, เงินไหลมา)
- คาถาบูชาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย, ป้องกันภูตผีปีศาจ)
- คาถาบูชาพระอุปคุต (บันดาลโชคลาภ, ป้องกันอันตราย)
- คาถาบูชาพระสมเด็จ (เสริมทรัพย์, เสริมสิริมงคล)
- คาถาอาราธนาพระสมเด็จ (เสกพระสมเด็จฯ ห้อยคอ)
- คาถาสมเด็จโต (เจริญลาภ ยศ สรรเสริญ สุข)
- คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ นิพพาน (อยู่ดีมีสุข, ไปสู่สุคติ)
- คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) (โภคทรัพย์พอกพูน, มีสุข)
- คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (ชีวิตปลอดภัย)
- คาถาหลวงปู่ศุข (เดินทาง, ติดต่อประสานงานสำเร็จ)
- คาถาหลวงพ่อโอภาสี (ครอบครัวมีสุข)
- คาถาหลวงพ่อสด (ชีวิตก้าวหน้า, มีสติปัญญามั่นคง)
- คาถาหลวงพ่อปาน (เสริมทรัพย์)
- คาถามหาอำนาจ (เสกล้างหน้า ผู้คนยำเกรง)
- คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) (เงินทองไหลมาเทมา)
- คาถาพุทธวิทยาคม (ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
- คาถาพญาไก่เถื่อน (เสริมให้มีปัญญาแก่กล้า)
- คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก (ให้ชีวิตมีความเกษมสำราญ)
- คาถาหลวงปู่เผือก (ป้องกันภัย, ชีวิตรุ่งเรือง)
- คาถาเจ้าคุณนรรัตน์ฯ (ทุกอย่างสำเร็จตามปรารถนา)
- คาถาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ (เสริมทรัพย์ เสริมบารมี)
- คาถาเรียกเงิน (ค้าขายร่ำรวย)
- คาถาหลวงปู่ทอง อายนะ (คุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย)
- คาถาหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (เจริญโชคลาภ)
- คาถาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (มีโชคชัย, คงกระพัน, ผู้คนรักใคร่)
- คาถาหลวงพ่ออุตตมะ (มีโชคลาภ, วาสนาดี, ชีวิตรุ่งเรือง)
- คาถาหลวงพ่อแช่ม (ทำให้ชีวิตแช่มชื่น, มีแต่คนรัก)
- คาถาหลวงปู่ขาว อนาลโย (ทำให้เกิดเมตตามหานิยม)
- คาถาหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (ชีวิตมีความสุข ความเจริญ)
- คาถาหลวงพ่อปาน อัคคปัญโญ (เสริมให้มีอำนาจ, ป้องกันสัตว์ร้าย)
- คาถาพ่อท่านลี ธัมมธโร (ป้องกันอันตราย ภัยพิบัติทั้งปวง)
- คาถาพ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ (อยู่ยงคงกระพัน, มีคนนับถือ)
- คาถาความจำดี (เสริมปัญญา, เรียนเก่ง)
- คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช (ครอบครัวมีสุข สงบ ร่มเย็น)
- คาถาบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ (สำเร็จดังปรารถนา
- คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สำเร็จดังปรารถนา)
- คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.๕) (ทำให้มีชัยชนะ, มีโชคลาภ, ไม่ตกอับ)
- คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศัตรูพ่ายแพ้, มียศศักดิ์)
- คาถาบูชาพระแม่กวนอิม (ชีวิตและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข)
- คาถาบูชาพระอิศวร (พระศิวะ) (ขจัดปัดเป่าอันตราย, ป้องกันภูตผี)
- คาถาบูชาพระพรหม (ทำให้ชีวิตมีความสุข ร่มเย็น)
- คาถาบูชาพระพิฆเณศวร (ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน)
- คาถาบูชาพระนารายณ์ (ขจัดอันทั้งตรายทั้งปวง, ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน)
- คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ป้องกันภูตผีปีศาจ, คุณไสย)
- คาถาบูชาพระขันธกุมาร (ทำให้มีชัยชนะเหนือศัตรู)
- คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี (เสริมเมตตามหานิยม, ผู้คนรักใคร่)
- คาถาบูชาพระลักษมี (ทำให้เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์, อุดมสมบูรณ์)
- คาถาบูชาแม่พระธรณี (ปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
- คาถาบูชาแม่พระโพสพ (ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร)
- คาถาบูชานางกวัก (ให้มีโชคลาภ, ค้าขายร่ำรวย)
- คาถาบูชาแม่พระธรณี แม่พระคงคา พระพาย พระเพลิง (แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
- คาถาบูชาพระฤาษี (มีความสำเร็จในทุกด้าน)
- คาถาป้องกันตัว (คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย)
- คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ (ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ)
- คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น (คุ้มครองตนให้ปลอดภัย)
- คาถาหัวใจเกราะเพชร (ป้องกันภัย, ศัตรู, ศัสตราวุธ)
- คาถาป้องกันภัยทั่วพิภพ (ภัยใดๆไม่อาจกล้ำกราย)
- คาถาปลุกเสกของขลัง (ใช้ปลุกเสกวัตถุมงคล)
- คาถาหัวใจกาสลัก (เสกแป้งผัดหน้า เสริมเมตตามหานิยม)
- คาถาหัวใจหนุมาน (ป้องกันศัตรู)
- คาถาประสานบาตร (ต่อกระดูก, ประสานแผล)
- คาถาเสกสีผึ้งทาริมฝีปาก (เสริมเมตตามหานิยม, คนรักใคร่)
- คาถามหาเมตตา (คนรักใคร่ หลงไหล)
- คาถาเมตตามหานิยม (คนรักใคร่ นิยมชมชอบ)
- คาถาปราบมาร (หัวใจพาหุง) (ป้องกันอันตราย, ทำคนคิดร้ายให้กลายเป็นมิตร)
- คาถาหัวใจพระพุทธ (ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
- คาถาฝันดี (ทำให้ฝันดี, ฝันได้โชคลาภ)
- คาถาผูกจิต (ทำให้ศัตรูเป็นมิตร)
- คาถาผู้กใจ (ทำให้ธุรกิจการค้าขายสำเร็จ)
- คาถาสะกดจิต (นะ จังงัง) (ใช้สะกดจิตคน/สัตว์ ให้อยู่ในอำนาจ)
- คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ (เสริมบารมี/เดชานุภาพ)
- คาถานิพพานจักรี (ขอพรให้เทวดาคุ้มครอง)
- คาถาหัวใจเศรษฐี (ทำให้มีลาภสมปรารถนา)
- คาถามหาพิทักษ์ (ป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัย)
- คาถาหัวใจราชสีห์ (เมตตามหานิยม)
- คาถา ๑๐๘ พุทธคุณ (แคล้วคลาดปลอดภัย, โชคดีมีชีย)
- คาถาหัวใจพระรัตนตรัย (ป้องกันภัยสารพัด)
- คาถาพระเจ้าเปิดโลก (ป้องกันภัยในการเดินทาง)
- คาถานิมิตฝันดี (เกิดนิมิตดี, มีโชค)
- คาถาผูกมัดปีศาจ (ป้องกันภูตผีและคุณไสยเข้าร่าง
- คาถาคัดเลือด (เสกเป่าห้ามเลือดจากแผล)
- คาถาเป่าตาต้อตาแดง (รักษาตาแดง)
- คาถาหัวใจสุนัข (ป้องกันสุนัขเห่าหรือกัด
- คาถาบูชาทรัพย์ (เสริมให้ทรัพย์เพิ่มพูน)
- คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี (ค้าขายร่ำรวย)
- คาถามหาลาภ (เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ, ร่ำรวย)
- คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ (ช่วยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ)
- คาถาเสกธูปบูชาพระ (ค้าขายร่ำรวย)
- คาถาบูชาขอลาภ ๗ วัน (ขอให้มีลาภ)
- คาถาบูชาประทีป (สวดบูชาขณะจุดเทียนถวายพระ ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง)
- คาถาพญาปลาตะเพียนทอง (บันดาลให้เกิดลาภ)
- คาถาสาลิกาลิ้นทอง (พูดเจรจามีคนรัก)
- คาถาเมตตาจิต (เสริมให้มีคนรักใคร่)
- คาถาบูชาขอลาภพระเศรษฐีนวโกฏิ
ภาค ๓ ธรรมะฉ่ำชีวี
- มรดกธรรม
- ผลของการรักษาศีล ๕
- การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
- การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
- วิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่ง
- พระในบ้าน
- พระที่ถูกมองข้าม
- บูชาพระให้ครบ
- ชีวิตที่เป็นหลักฐาน
- ความรักของพ่อ
- ความรักของแม่
- เลือดในอก
- กฏแห่งกรรม (หลวงพ่อจรัญ)
- เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
- ผลกรรมชั่ว
- คติธรรมนำชีวิต
- กฏแห่งกรรม
- เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
- โกรธคือโง่
- ชีวิตกับความตาย
- การคบคน
- การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
- กตัญญูรู้คุณคน
- พูดอย่างไรได้อย่างนั้น
- คาถาหัวใจเศรษฐี
- ปลงเสียเถิด
- ที่พึ่งของตน
- ชีวิตที่พอเพียง
- ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
- วันเกิดใคร
- พ่อแม่แก่เฒ่า
- ผีร้ายในชีวิต
- ทำเองดีกว่า
- อุทานธรรม
- โอวาทธรรมสมเด็จโต
- มงคลชีวิต
ภาค ๔ ศาสนพิธีน่ารู้
- พิธีการทำบุญ
- การทำบุญในงานมงคล
- การทำบุญในงานอวมงคล
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำอาราธนาศีล ๕
- คำสมาทานศีล ๕
- คำอาราธนาธรรม
- คำอาราธนาพระปริตร
- คำบูชาข้าวพระพุทธ
- คำลาข้าวพระพุทธ
- คำอธิษฐานของทำบุญ
- คำจบของทำบุญใส่บาตร
- คำถวายข้าวใส่บาตรและของทำบุญ
- คำบูชาพระภูมิ
- คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
- คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
- คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ
- คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
- คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
- คำถวายผ้าป่า
- คำถวายผ้ากฐิน
- คำภาวนารดน้ำศพ
- คำภาวนาทอดผ้าบังสุกุล
- คำภาวนาเผาศพ
- คำอธิษฐานปล่อยสัตว์ (จีน)
- คำอธิษฐานปล่อยสัตว์
- ปล่อยสัตว์อะไรดี
ภาค ๕ บูชาพระให้ถูกโฉลก
- คาถาบูชาพระประจำวันเกิด
- พระบูชาประจำปีเกิด
- พระธาตุประจำปีเกิด
- พระเครื่อง พระบูชาประจำวันเกิด
ภาค ๖ ดูโชคกับโหราศาสตร์
- ตำราทำนายโชคชะตา ๑๒ ราศี (ดูโชคประจำปี)
- วันดี ดิถีงาม ยามมงคล (วิธีเลือกฤกษ์งามในการทำงานมงคล)
- ตำราตั้งชื่อมงคล
- ยามอุบากอง (เลือกเวลาที่เป็นมงคลสำหรับทำกิจต่างๆ)
ภาค ๗ รักษาพยาธิด้วยสมุนไพร
- สมุนไพรไทยใกล้ตัว
- คูน (ยาระบาย, แก้ท้องอืด)
- ชุมเห็ดไทย (ยาระบาย, แก้ท้องอืด)
- ชุมเห็ดเทศ (รักษากลากเกลื้อน
- ว่านหางจระเข้ (แก้พิษน้ำร้อนลวก, ยาระบาย)
- มะแว้งเครือ (แก้ไอ)
- ทับทิม (ยาแก้ถ่ายท้อง, ท้องเสีย)
- น้อยหน่า (ยาฆ่าเหา)
- ข่า (แก้โรคเกลื้อน, ท้องอืด)
- ขิง (แก้ไอ, ขับลม)
- หญ้าหนวดแมว (ขับปัสสาวะ, ขับนิ่ว)
- เล็บมือนาง (ถ่ายพยาธิ)
- พลู (แก้ลมพิษ, โรคกลาก)
- กานพลู (แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อในเด็ก)
- กะเพรา (แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เพราะแก๊สในกระเพาะลำไส้
- บอระเพ็ด (ยาเจริญอาหาร, ลดไข้)
- ใบชา (ยาระบายอ่อนๆ, ลดความอ้วน
- สะแก (ขับถ่ายพยาธิ)
- ฟ้าทะลายโจร (แก้บิด, ท้องเสีย)
- เทียนกิ่ง (ฆ่าเชื้อโรคในแผลเป็นหนอง)
- เม็ดแมงลัก (ลดความอ้วน, ยาระบายอ่อนๆ)

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ