หนังสือเรื่อง " สวดมนต์ทุกวัน พลันสุขสวัสดี สวดมนต์ข้ามปี โชคดีมีสุขตลอดไป "