สวดมนต์ขอขมาอโหสิกรรม - ราคา 15 บ.

สวดมนต์ขอขมาอโหสิกรรม

ISBN: 9786162685750

15 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท


หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

ชีวิตของคนคนหนึ่ง ต่างผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้ว หลายภพหลายชาตินับครั้งไม่ถ้วน มากกว่าจำานวนเม็ดทรายในทะเลทรายเสียอีก ในแต่ละภพชาติที่เราเกิดนั้น ได้สร้างกรรมเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งดีและร้ายปะปนกันไป กล่าวเฉพาะกรรมในชาตินี้ชาติเดียวก็มากมายเกินกว่าจะจดจำหรือกำหนดนับได้

โรคร้าย ภัยร้าย ความเจ็บไข้ได้ป่วย การถูกโกง ถูกใส่ร้าย ใส่ความ ครอบครัวแตกแยก ถูกอิจฉาริษยา ถูกนินทาว่าร้าย ถูกกดขี่ข่มเหง เป็นหนี้สิน ถูกยึดทรัพย์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากกรรมที่สร้างไว้ การขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยก็ดี ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ มีผลดีอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑. ได้ปลดเปลื้องจากความผิดที่ติดค้างในใจ เช่น บางคนอาจเคยทำผิดต่อบิดามารดา เมื่อได้กล่าวขอขมาแล้วก็รู้สึกเบาใจ สบายใจ โล่งใจขึ้น

๒. ตัดความอาฆาตพยาบาทจากเจ้ากรรมนายเวร เมื่อเรากล่าวขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรด้วยความจริงใจ ตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ และได้รับการให้อภัยจากเจ้ากรรมนายเวรแล้ว เท่ากับว่าเวรกรรม ระหว่างเจ้ากรรมนายเวรและตัวเราได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ ไม่มี อะไรติดค้างกันอีกต่อไป

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ "สวดมนต์ขอขมาอโหสิกรรม" เล่มนี้ ที่นำมาสาระมาเกริ่นนำให้ก่อเกิดศรัทธาสำหรับผู้อ่านทุกท่าน

สารบัญภายในประกอบด้วย

ภาค ๑ ขอขมาอโหสิกรรม

ลำดับการขอขมาอโหสิกรรม
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำขอขมาอโหสิกรรมแบบรวม
คำขอขมาอโหสิกรรมเฉพาะบุคคล
     ๑. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อพระรัตนตรัย
     ๒. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อนักบวชผู้ทรงศีล
     ๓. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา
     ๔. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อครูบาอาจารย์
     ๕. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อผู้มีพระคุณ
     ๖. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบรรพบุรุษ วงศ์ตระกูล
     ๗. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อมิตรสหายและเพื่อนมนุษย์
     ๘. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อสิ่งที่ควรเคารพ
     ๙. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร
     ๑๐. คำขอขมาอโหสิกรรมต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่
คำยกโทษอโหสิกรรม
คำสำนึกบาป

 

ภาค ๒ สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนำยเวร

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทแผ่พรหมวิหาร ๔
บทสวดสอนธรรมะแก่เจ้ากรรมนายเวร
บทปัจฉิมโอวาท
บทโอวาทปาติโมกข์
บทเมตตานิสังสสูตร
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทสัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชำท้าวเวสสุวัณ
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศล
คำอธิษฐานจิตขอพรขอปัญญา


ลิงค์สั้นอีบุ๊กหนังสือตัวอย่าง คือ   https://bit.ly/3MhGong
ลิงค์สั้นสำหรับแชร์ข้อมูลรายละเอียดหนังสือ คือ  https://bit.ly/3Hxj4yh

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ