<<--กลับหน้าแรก

อดีต


คำทำนาย : จะได้พบเนื้อคู่ ได้พบคนรัก หรือกำลังมีความรัก มีคนมานิยมชมชอบ รักใคร่ เรียกว่าสิ่งต่างๆ ในชีวิตจะดีขึ้นในทุกด้าน และมักจะทำให้คนรอบข้างมีชีวิตชีวาตามไปด้วย หมายถึงข่าวดีทุกแบบ

การงาน : จะได้งานใหม่หากตกงานอยู่ ธุรกิจส่วนตัวจะคล่องตัวขึ้น

การเงิน : หากรอข่าวใดอยู่ จะได้รับข่าวดี

ความรัก : หมายถึงจะได้คู่ที่ดี ช่วยส่งเสริมกันและกันให้เจริญรุ่งเรือง สมหวังในความรัก ถึงขั้นตกลงปลงใจจัดงานแต่งงานเลยทีเดียว หรือมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจ

พุทธประวัติตอนอภิเษกสมรส : พระราชบิดามีพระประสงค์ให้เจ้าชายอยู่ครองราชย์ ไม่ประสงค์จะให้ออกบวช จึงผูกมัดเจ้าชายด้วยความสุข ทางโลกต่างๆ โดยสร้างปราสาท ๓ ฤดู ได้แก่ 1. รมยปราสาท ฤดูหนาว 2. สุรมยปราสาท ฤดูร้อน 3. สุภปราสาท ฤดูฝน ไว้เป็นที่ประทับแต่ละฤดู ในปราสาทให้มีแต่คนหนุ่มสาว ประโคมดนตรีขับกล่อมทั้งกลางวันกลางคืน และจัดพิธีคัดเลือกพระชายาให้กับเจ้าชาย ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้อภิเษกสมรสกับเจ้าชาย คือ เจ้าหญิงยโสธรา หรือพิมพา พระราชธิดาพระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งกรุงเทวทหะ


ปัจจุบัน


คำทำนาย : มีเกณฑ์ได้เดินทางไกล เดินทางไปทำงาน เดินทางท่องเที่ยว หรือไปทำธุระในที่ห่างไกล ช่วงนี้มีความเหนื่อยล้า ต้องการพักผ่อน มีเรื่องให้กลัดกลุ้มใจ เหนื่อยใจ ได้ออกไปเติมไฟ พักสมองบ้างก็จะดี เป็นสัญลักษณ์ของการโยกย้าย เปลี่ยนแปลง อดทน ควบคุมตนเอง และแสดงถึงมิตรภาพ การปรองดอง

การงาน : หมายถึง มีโอกาสย้ายงาน หรือออกจากงานค่อนข้างสูง หากเปิดได้ในขณะทำนายภาวะปัจจุบัน มีการเดินทางไปพบปะผู้คน เพื่อเจรจาตกลงทางธุรกิจทางไกล

การเงิน : หมายถึง มีการหมุนเงินเยอะมากในช่วงนี้

ความรัก : หากกำลังมีปัญหากับคนรักอาจต้องการเลิกรา ที่เลิกก็จะกลับมารักกัน คนโสด เพื่อนแนะนำใครบางคนมาให้

สุขภาพ : การทำงานโดยไม่หยุดพัก ทำให้ร่างกายอ่อนแอ

พุทธประวัติตอนออกผนวช : เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตระหนักถึงทุกข์ในความแก่ความเจ็บ และความตายซึ่งย่ำยีสรรพสัตว์ไม่ยกเว้นแก่ใคร มีพระทัยน้อมไปในการเสด็จออกบรรพชา ในที่สุดคืนหนึ่ง ได้ตัดสินพระทัยละความอาลัยในพระราชสมบัติ ครั้นได้ทอดพระเนตรพระชาย และโอรส ที่ประสูติได้เพียงวันเดียว เป็นการอำลาแล้ว เสด็จขึ้นหลังม้ากัณฐกะ ที่นายฉันนะ เตรียมพร้อมไว้ เสด็จออกบรรพชา มีนายฉันนะตามเสด็จ โดยตั้งพระทัยว่าเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะเสด็จกลับมาเทศนาโปรดพระประยูรญาติภายหลัง พระองค์เสด็จออกขณะมีพระชนม์ได้ ๒๙ พรรษา


อนาคต


คำทำนาย : ให้ระวังเรื่องของการหลอกลวง การหักหลัง ถ้าได้ไพ่ใบนี้ คุณมักจะตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลเครียด ให้ใช้ขันติธรรม ความอดทน แก้ปัญหา และอย่าใจร้อนวู่วาม หุนหันใช้อารมณ์ จะเกิดปัญหาบานปลาย

การงาน : หมายถึง อย่าวู่วาม ต้องควบคุมอารมณ์อย่างมาก อาจมีคนกลั่นแกล้งในงานระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ให้ดี หรือมีคนคิดใส่ร้ายป้ายสี

การเงิน : หมายถึงต้องระมัดระวังอาจถูกโกงเงินหุ้นส่วนเอาเปรียบ ระมัดระวังด้านเอกสารให้ดี

ความรัก : หากมีคนรักแล้ว อาจถูกคนรักหลอกลวงอยู่ หากเป็นคนโสด หมายถึง คนกำลังโหยหาความรักอย่างมาก

พุทธประวัติตอนโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง : หลังจากนั้น พระพุทธองค์ได้เสด็จมุ่งสู่อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง เจ้าลัทธิบูชาไฟ ซึ่งมีบริวารมากถึงหนึ่งพันคน และเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองมคธเป็นจำนวนมาก หากโปรดชฎิลให้เลื่อมใสได้จะทำให้การประกาศศาสนาในแคว้นมคธเป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็ว ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หลายประการเพื่อข่มทิฏฐิของชฏิล ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร จนชฎิล ๑,๐๐๓ ตนได้ออกบวชและบรรลุพระอรหันต์


<<--กลับหน้าแรก