แบบฝึกหัดออนไลน์ฟรี สำหรับนักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชา ธรรมวิภาค พัฒนาโดย ทีมงานเลี่ยงเชียงดอทคอม

กด F5 เพื่อรีเฟรซดูผลการสอบปัจจุบัน

พิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
พร้อมพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน หนังสือมนต์พิธี พระสมุห์เอี่ยม
หนังสือทำวัตรเช้าเย็น สำหรับอุบาสกอุบาสิกา

เพิ่มเพื่อน

ศัพท์บาลีไทย หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

A. โปสเตอร์ขนาด 38x53 cm.
B. รายละเอียดภายในปฏิทิน ประกอบด้วย
 • มีวันหยุดราชการ
 • วันสำคัญครบถ้วน
 • วันหยุดครบถ้วน
 • ประเพณีไทย
 • มีฤกษ์งามยามดี
 • พระเกจิและคาถาบูชา
 • วันเดือนปีภาษาจีน
 • คำคมสุภาษิต
 • มีเทศกาลประเพณีทั่วไทย
 • วันขึ้นแรม
*กรณีสั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 ฉบับขึ้นไป*
 • บริการพิมพ์ชื่อร้านค้า
 • ชื่อเจ้าภาพ