หนังสือเรื่อง " แผ่นพับบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ (4 สี-ปกชมพู) "