หนังสือเรื่อง " สวดมนต์สร้างบุญเป็นทุนลดบาป (ปกใหม่) "