หนังสือเรื่อง " โปสเตอร์ปฏิทินปี 2564 หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ "