หนังสือเรื่อง " ปฏิทินปี 2563 แบบที่ 1 รัชกาลที่ 10 "