หนังสือเรื่อง " แผ่นพับบทสวดพาหุงมหากา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร "