หนังสือเรื่อง " แผ่นพับบทสวดมหาเมตตาใหญ่ ๑๓๒ จบ (ย่อ) "