หนังสือเรื่อง " คาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรม (2 สี) "