Second slide

หนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ แผ่เมตตา

บทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่
บทแผ่เมตตา แผ่บุญกุศล ลดกรรมร้าย ขยายกรรมดี

เพิ่มเพื่อน

พิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
พร้อมพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน หนังสือมนต์พิธี พระสมุห์เอี่ยม
หนังสือทำวัตรเช้าเย็น สำหรับอุบาสกอุบาสิกา

เพิ่มเพื่อน

ศัพท์บาลีไทย หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

A. โปสเตอร์ขนาด 38x53 cm.
B. รายละเอียดภายในปฏิทิน ประกอบด้วย
 • มีวันหยุดราชการ
 • วันสำคัญครบถ้วน
 • วันหยุดครบถ้วน
 • ประเพณีไทย
 • มีฤกษ์งามยามดี
 • พระเกจิและคาถาบูชา
 • วันเดือนปีภาษาจีน
 • คำคมสุภาษิต
 • มีเทศกาลประเพณีทั่วไทย
 • วันขึ้นแรม
*กรณีสั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 ฉบับขึ้นไป*
 • บริการพิมพ์ชื่อร้านค้า
 • ชื่อเจ้าภาพ