Second slide

ฤกษ์งามยามดี ปี 2563
หนังสือให้ความรู้ "ฤกษ์ตามตำราพรหมชาติ" โดยท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์ ความเข้าใจอันดีในฤกษ์ยาม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี จะประกอบธุรกิจหรือทำกิจการใดใด ก็จะเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ประสบผลสำเร็จสมตามปรารถนา
ชาวพุทธทุกคนต้อง สวดมนต์ทุกวันพระ สวดทุกวัน ดวงดีทุกวัน สวดเสร็จให้แผ่เมตตา

"คนเราทำดีเมื่อใด เวลาใด ยามใด ขณะใด เมื่อนั้น เวลานั้น ขณะนั้น เป็นฤกษ์ดี ยามดี เวลาดี" ข้อคิดสำคัญซึ่งท่านอาจารย์ได้เกริ่นเป็นคำนำไว้อย่างน่าคิดวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับวันนี้ ผู้เขียนบทความขอสรุปความน่าสนใจให้คร่าวๆ นะครับ ส่วนสาระเน้นๆ ก็ให้ท่านทั้งหลายหาอ่านได้ในหนังสือเรื่อง "ฤกษ์งามยามดี 2563" ราคา 25 บาทเท่านั้นเอง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือ ก็สามารถติดต่อท่านได้โดยตรงเลยนะ ท่านก็รอตอบทุกคำถามด้วยความยินดียิ่งเลย ติดตามทาง FB คลิกที่นี่ เพจ : ธรรมะธรรมทาน

เนื้อหาสาระสำคัญตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ก็คือ
เมื่อสิ่งใดก็ตามที่ได้กระทำลงไปแล้ว นับว่าเป็นความดีงาม ไม่มีโทษแก่ผู้อื่นใด การกระทำ ณ เวลานั้น นับว่าเป็น "ฤกษ์ ยาม อันดียิ่ง เป็นมงคลยิ่ง" ดังนั้น จุดประสงค์ตรงนี้เอง คือ ฤกษ์ดี ยามดี มงคลดี อย่างแท้จริง

คนเราทำดีเมื่อใด เวลาใด ยามใด ขณะใด, เมื่อนั้น เวลานั้น ยามนั้น ขณะนั้น เป็นฤกษ์ดี ยามดี เวลาดี
สิ่งนี้คือ สิ่งที่สำคัญที่เราชาวพุทธทั้งหลายต้องนำมาวิเคราะห์ พิจารณา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

อานิสงส์การสวดมนต์
สวดเพื่อให้เกิดสติ สมาธิ และ เพิ่มพูนปัญญา


สิ่งที่น่าสนใจภายในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย

 • เช็คดวงชะตาประจำปี 2563
 • ดูวาสนาชะตากำเนิดจากวันเดือนปีเกิด
 • บูชาพระประจำวันเกิด แก้เคราะห์
 • ยาม 3 ตา
 • ตำราดูเนื้อคู่
 • ตำราการซื้อรถ
 • ยามอุบากอง
 • ดูดวงจากหมายเลขโทรศัพท์
 • เลข สี และอักษรมงคลประจำวันเกิด
 • จุดธูปอย่างไรให้ถูกต้อง
 • ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2563
 • ฤกษ์งามยามดี 2563