ธรรมะรักษาโรค - ราคา 28 บ.

ธรรมะรักษาโรค

ISBN: 9786162682483

28 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

เพราะไม่รู้ว่าตนป่วย จึงไม่ขวนขวายรักษา

ป่วยกายหายไว แต่ป่วยใจนั้นหายยาก

โรคราคะ ชักใจให้กระหายใคร่อยาก

โรคโลภะชักใจให้อยากได้ไม่รู้จักพอ

โรคโทสะชักใจให้คิดประทุษร้ายทำลายล้าง

โรคโมหะชักใจให้หลงเห็นผิดเป็นชอบ

มีกิเลสแต่พอดี จะสร้างโลกนี้ให้พองาม

คนกลายเป็นบ้า เพราะกิเลสแรงกล้าเกินพอดี

พระพุทธเจ้าคือแพทย์รักษาโรคทางใจ

ใจป่วยด้วยราคะ ต้องใช้อสุภะเป็นยาแก้

ใจป่วยด้วยโลภะ แก้ด้วยเสียสละให้ทาน

เมตตายารักษาใจที่ป่วยด้วยโทสะ

ถ้าป่วยด้วยโมหะพึงใช้สุตตะรักษา

โรคร้ายทางใจต้องอาศัยธรรมโอสถรักษา

เพราะป่วยด้วยกัน จึงชื่นชมกันและกันว่าดี

ทุกคนเกิดมาควรรักษาโรคใจให้หาย

ขันธ์ ๕เป็นภาระอย่างยิ่ง

ระงับสังขารได้ใจย่อมเป็นสุข

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือยารักษาโรคใจ

เมื่อจิตไม่ยึดถือ ใจก็ไม่ทุกข์

โรคที่เป็นนามธรรมต้องใช้ยาที่เป็นนามธรรมรักษา

เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคร้าย จงสลายโรคนั้นโดยเร็ว

สวดมนต์เพิ่มบุญวิธีทำง่ายๆ แต่ได้บารมี ๑๐ ประการ

  1. ทานบารมี
  2. สีลบารมี
  3. เนกขัมมบารมี
  4. ปัญญาบารมี
  5. วิริยบารมี
  6. ขันติบารมี
  7. สัจจบารมี
  8. อธิษฐานบารมี
  9. เมตตาบารมี
  10. อุเบกขาบารมี

๑.บทกราบพระรัตนตรัย๒.บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓.คำอาราธนาศีล ๕
๔.บทไตรสรณคมน์
๕.คำสมาทานศีล ๕
๖.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๗.บทโพชฌังคปริตร
๘.บทรัตนสูตร(ย่อ)
๙.บทอุณหิสสวิชยคาถา
๑๐.บทสักกัตวา
๑๑.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๒.บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๓.บทอุทิศและอธิฐานบุญ

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน