อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว - ราคา 28 บ.

อิสรภาพชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว

ISBN: 9786162682360

28 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

ชีวิตมีวงจรปิดและวงจรเปิด

พระพุทธเจ้าบอกกล่าวความจริง ไม่ใช่บัญญัติ

ความเห็นเรื่องตาย-เกิด ตามลัทธินอกพระพุทธศาสนา

ตายแล้วเกิดหรือไม่ตามนัยแห่งพุทธศาสนา

๔ คำถามเพื่อความเข้าใจในชีวิต

สรุปคำถามของชีวิต ๔ ประการ

ชีวิตวงจรฝ่ายกายกับฝ่ายจิต

ทำความรู้จักกับวงจรฝ่ายกาย

ทำความเข้าใจในวงจรฝ่ายจิต
 

วงจรชีวิตระยะยาว

วงจรชีวิตระยะกลาง

วงจรชีวิตระยะใกล้
 

ทุกขณะของชีวิตจิตวนได้ทั้ง ๓ ภพ

ชิวิตสัตว์ติดขัดอยู่กับเรื่องกาม

ชีวิตคนไม่พ้นเวียนวนในภพ ๓
 

วงจรชีวิตหาได้สิ้นสุดที่ความตาย

วงจรชีวิตหลังความตายดีหรือร้ายเป็นไปตามกรรม
 

ชีวิตเกิด-ดับตามเหตุปัจจัยเหมือนความเป็นไปของพืชในนา

ชีวิตเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ชีวิตกับเมล็ดพืชเป็นไปคล้ายๆกัน

ชีวิตเกิดมาเพราะตัณหาพาให้เกิด
 

เกิดมาอย่างไรอาจเปลี่ยนได้ในภายหลัง

พัฒนาให้ถึงที่สุด คือจุดไม่กลายพันธุ์

บุญ-บาปนั้นเล่า เป็นดังเงาติดตามตัว

ผู้ฝึกจิตจนได้ที่ย่อมคงความดีไม่เปลี่ยนแปลง
 

จิตที่เข้าถึงธรรม ไม่ตกต่ำแม้ยามตาย

จิตที่มีธรรม ย่อมน้อมนำสู่นิพพาน
 

วงจรชีวิต เราทำให้ปิดตัวลงได้

เมื่อเข้าถึงความเป็นโสดาบันชีวิตก็ผันจากวงจรปิดสู่วงจรเปิด

ถ้าพบวงจรเปิดก็ปิดประตูการเวียนว่ายตายเกิด

 

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน