ชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าเห็นได้ในปัจจุบัน - ราคา 28 บ.

ชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าเห็นได้ในปัจจุบัน

ISBN: 9786162681561

28 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

**ชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า**


- เรื่องชาติก่อน-ชาตินี้-ชาติหน้า ต้องสอนในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
- การเกิดแบ่งเป็น ๒ อย่าง “เกิดทางร่างกาย” และ “เกิดทางจิตใจ”
- ยึดมั่นว่า “ตัวกู ของกู” เมื่อใด ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้น
- ทุกการเกิด-ดับของ “ตัวกู ของกู” คือการเกิด-ดับ ๑ ชาติ ฝ่ายนามธรรม
- ชาติก่อน ชาตินี้ ชาติหน้า เกิดได้ในหนึ่งวัน
- ชาติหน้าของ “คนฉลาด” ต้องอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้
- ชาตินี้ ชาติหน้า ต้องอยู่ในชาติเดียวกัน จึงจะดับทุกข์ได้
- ยิ่งโลภ โกรธ หลง มากเท่าใด ใจยิ่งเปิดประตูสู่อบายมากเท่านั้น
- ยามใด ใจเราเร่าร้อน ยามนั้น คือตอนตกนรก
- ยามใด จิตใจโง่เขลา ยามนั้น ตัวเราเป็นเดรัจฉาน
- ยามใด ใจโลภหิวกระหาย ยามนั้น ตัวเรากลายไปเป็นเปรต
- ยามใด จิตกลัวอย่างขลาดเขลา ยามนั้น เราก็เป็นเช่นอสุรกาย
- อบาย ๔ มีอยู่ใกล้ตัว ตกลงไปเมื่อไรก็ได้
- อบายมุขทั้งมวล ล้วนเป็นทางแห่งความเสื่อม
- หากชาตินี้หนีอบายได้ ก็ปลอดภัยในชาติหน้า
- ถ้าเราไม่ตกอบายชนิดใกล้ๆ นี้แล้ว อบายต่อตายแล้วเป็นไม่ตกแน่นอน
- สุคติและทุคติ จะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมได้
- เรื่องชาตินี้ชาติหน้า ต้องศึกษาและพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยตนเอง
- เรื่องชาตินี้ชาติหน้า ต้องสอนให้คนละชั่ว ทำดี ไม่เป็นทุกข์
- “ชาตินี้-ชาติหน้า” ตามภาษาคน–ภาษาธรรม
- หลุดพ้นจากชาตินี้ชาติหน้า คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา


**การ์ตูนธรรมะดีจัง**

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน