๕ คุณสมบัติของมนุษย์ - ราคา 28 บ.

๕ คุณสมบัติของมนุษย์

ISBN: 9786162682681

28 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

คำนำ
เกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีคุณสมบัติมนุษย์
คุณสมบัติของมนุษย์ คือ “ศีล ๕”

 

“มนุสสเปโต”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นเปรต
“มนุสสติรัจฉาโน”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นเดรัจฉาน
“มนุสสเนรยิโก”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นสัตว์นรก
“มนุสสภูโต”  มนุษย์ที่มีมนุษยสมบัติครบ
“มนุสสเทโว”  มนุษย์ที่มีจิตเป็นเทวดา

ศีลข้อที่ ​๑  ปาณาติปาตา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์
ศีลข้อที่ ๒  อะทินนาทานา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้
ศีลข้อที่ ๓  กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ศีลข้อที่ ๔  มุสาวาทา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการพูดปด
ศีลข้อที่ ๕  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี  เจตนาเว้นจากการดื่มสุรา เมรัย และเสพของมึนเมา

ศีล  ๕

ความหมายของ  “ศีล  ๕”
ความสำคัญของ ​”ศีล  ๕”
วัตถุประสงค์ของ “การรักษาศีล”
ผลดีของ  “การรักษาศีล”
วิธีสมาทานศีล

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน