บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปลไทย - ราคา 50 บ.

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปลไทย

ISBN: 9786162681981

50 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย และบทสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทยฉบับสวนโมกขพลาราม ไชยา

ภาค 1 คำทำวัตรเช้า และ เย็น

 • บทนำทำวัตรเช้า บูชาพระรัตนตรัย
 • คำทำวัตรเช้า
 • บทปุพพภาคนมการ
 • พุทธาภิถุติ
 • ธัมมาภิถุติ
 • สังฆาภิถุติ
 • รตนัตตยัปปณามคาถา
 • สังเวคปริกิตตนปาฐะ
 • บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
 • คำทำวัตรเย็น
 • พุทธานุสสติ
 • พุทธาภิคีติ
 • ธัมมานุสสติ
 • ธัมมาภิคีติ
 • สังฆานุสสติ
 • สังฆาภิคีติ
 • บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

ภาค 2 บทสวดมนต์พิเศษบางบท

 • บทปุพพภาคนมการ
 • สรณคมนปาฐะ
 • อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
 • ทะวัตติงสาการปาฐะ
 • เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
 • อริยธนคาถา
 • ภารตสุตตคาถา
 • ภัทเทกรัตตคาถา
 • ธัมมคารวาทิคาถา
 • โอวาทปาฏิโมกขคาถา
 • ปฐมพุทธภาสิตคาถา
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
 • บทพิจารณาสังขาร

ภาคผนวก

 • สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
 • ปัฏฐนฐปนคาถา
 • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
 • คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
 • อริยมรรคมีองค์แปด
 • ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
 • ปราภวสุตตปาฐะ
 • บทแผ่เมตตา
 • บทธาตุปัจจเวกขณวิธี
 • ปัตติทานคาถา
 • นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • วันทามิ พุทธัง
 • วันทาเล็ก
 • วันทาพระ
 • รับอรุณ
 • คาถาหว่านทราย
 • คาถาโพธิบาท
 • คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
 • พิธีรักษาอุโบสถศีล
 • อภิณหปัจจเวกขณะ
 • คำลากลับบ้าน
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล 5
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • พระคาถาชินบัญชร
 • บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • อานิสงส์ของการสวดมนต์

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน