สร้างบุญไว้เป็นทุนชีวิต - ราคา 18 บ.

สร้างบุญไว้เป็นทุนชีวิต

ISBN: 9786162681547

18 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท

**ยิ่งให้ ยิ่งได้**

 • อยู่อย่างสุขสดใส
 • เพราะต่างฝ่ายได้เกื้อกูลกัน
 • หน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น
 • คือ การทำให้ผู้อื่นเป็นสุข
 • อยู่เพื่อผู้อื่น จะเป็นสุขกันทั่วหน้า
 • รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • พระพุทธเจ้า ทรงเป็นยอดนักเสียสละ
 • ครั้นทรงบรรลุธรรม ก็ทรงนำออกเผยแผ่
 • เพราะทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขของผู้อื่น
 • พระผู้ทรงเป็นสุดยอดชีวิตตัวอย่าง
 • เมื่อปวารณาตนเป็นพุทธศาสนิกชน
 • มองให้เข้าใจ จะรู้ว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้
 • พ่ออยู่หัวของปวงชนชาวไทย
 • ทรงเป็นพระผู้ให้ยิ่งใหญ่ของปวงประชา
 • ทำบุญกับผู้ไม่เอา เขาว่าได้อานิสงส์ใหญ่
 • ทำดี ทำได้ทุกเวลา
 • มาร่วมกันสรรสร้างสังคมให้อุดมด้วยธรรม

**สังฆทาน คืออะไร ?**

 • ทาน มีสองประเภทใหญ่ ถ้าพิจารณาในแง่บุคคลผู้รับทาน
 • ต้องได้รับมติเป็นเอกฉันท์ ท่านจึงเรียกว่า สังฆาธิปไตย
 • จะถวายสังฆทานให้ได้ผลมากมี
 • ควรรู้ความหมายของสังฆทานที่ถูกต้อง
 • ถ้าจะให้ทานเฉพาะบุคคล ตนต้องมีปัญญาเลือกก่อนที่จะให้
 • จุดมุ่งหมายของทาน คือต้องการให้มนุษย์เห็นอกเห็นใจกัน
 • ทั้งผู้รับ ผู้ถวายทานร่วมกันแก้ไข พระพุทธศาสนาจะได้เจริญวัฒนาสถาพร
 • ทำบุญในนาบุญที่ดี อานิสงส์แห่งทานยิ่งมีผลเลิศ
 • ช่วยกันทั้งโยมทั้งพระ การถวายสังฆทานก็จะเผล็ดประโยชน์

**อานิสงส์ในการทำบุญ**
**สวดมนต์สั่งสมบุญกุศล**

 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
 • อริยธนคาถา
 • ภัทเทกะรัตตคาถา
 • โอวาทปาติโมกขคาถา
 • ปฐมพุทธาสิตคาถา
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
 • ทำสมาธิหลังสวดมนต์ เป็นการฝึกความอดทนในชีวิต
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

 

ย้อนกลับ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะที่ลูกค้าสั่งซื้อ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน