สวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมี โชคดีมีสุขตลอดไป (ปกฟ้า) - ราคา 30 บ.

สวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมี โชคดีมีสุขตลอดไป (ปกฟ้า)

ISBN: 9786162683213

30 THB. หยิบใส่ตะกร้า

ชี้แจงเพิ่มเติม ขออภัยลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯยังไม่มีนโยบายเก็บปลายทางทุกกรณี

คำเตือน ห้ามชำระเงินค่าสินค้าก่อนเจ้าหน้าที่โทรแจ้งยืนยัน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ช่องทางติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

แอดเพื่อนและบัญชีชำระเงินบริษัท


หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทชุมนุมเทวดา
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทนมการสิทธิคาถา
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลสูตร

บทรตนสูตร
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทวัฏฏกปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทโพชฌังคปริตร
บทอภยปริตร

บทอุณหิสสวิชัย
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากาฯ)

บทพระคาถาชินบัญชร
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทบารมี 30 ทัศ
บทคาถาโพธิบาท
บทมงคลจักรวาล 8 ทิศ

บทจุลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา
บทจักกิวังสทสมปรเมนทมหาราชาภิถุติคาถา


คาถาบูชาดวงชะตา
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทสัพพมงคลคาถา

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
กราบลาพระ 5 ครั้ง
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

ตัวอย่างงานพิมพ์หนังสือธรรมะ-สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

หมายเหตุ :

 • 1) สั่งซื้อจำนวนกี่เล่มก็ได้ "ยิ่งสั่งมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก"
 • 2) สั่งพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
  *บริการพิมพ์ชื่อ/รายชื่อขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดหนังสือ
  *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย*ย้อนกลับ