หนังสือเรื่อง " สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ ป้องกันภัยแก้ไขเวรกรรม (พกพา) "