หนังสือเรื่อง " สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ (เล่มใหญ่ 8N) "